Serwis informacyjny

Misja INIR oceni gotowość Polski do realizacji kolejnej fazy programu jądrowego

Data dodania: wtorek, 16 kwietnia 2024, autor: nuclear.pl

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska wczoraj w Warszawie rozpoczęła się misja INIR 2, czyli Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej. Misja MAEA oceni gotowość Polski do realizacji kolejnej fazy Programu polskiej energetyki jądrowej.

W dwutygodniowej misji dla fazy 2, uwzgledniającej osiągnięcie przez Polskę drugiego kamienia milowego - uczestniczy 10 ekspertów z Brazylii, Wielkiej Brytanii, USA oraz MAEA. Przed przyjazdem do Polski, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z innymi organizacjami uczestniczącymi w procesie wdrażania Programu PEJ - w ramach samooceny - przygotowało dla MAEA obszerny raport na temat stanu przygotowania krajowej infrastruktury jądrowej.

Celem misji trwającej do 25 kwietnia 2024 roku, będzie ocena raportu, w tym przeprowadzenie wywiadów wyjaśniających z przedstawicielami kluczowych organizacji realizujących Program polskiej energetyki jądrowej.

W 2013 roku odbyła się pierwsza misja INIR, w wyniku której wskazano dobre praktyki, istniejące luki oraz działania niezbędne dla ich usunięcia. Rekomendacje i sugestie zawarte w raporcie misji INIR zostały wykorzystane przez Polskę do opracowania Krajowego Planu Działań w celu likwidacji ww. luk i niedociągnięć. Następnie w 2016 roku odbyła się misja uzupełniająca INIR-Follow Up, w wyniku której stwierdzono, że wszystkie zalecenia i sugestie wynikające z misji INIR z 2013 roku zostały zrealizowane.

Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej (ang. Integrated Nuclear Infrastructure Review - INIR) MAEA zapewnia państwom członkowskim możliwość oceny stanu szeroko pojętej krajowej infrastruktury jądrowej, wymaganej do rozwoju bezpiecznego i zrównoważonego programu energetyki jądrowej. Oceny dokonuje się na podstawie podejścia opartego na kamieniach milowych (Kamień milowy 1: Gotowość do świadomego zaangażowania się w program energii jądrowej; Kamień milowy 2: Gotowość do zaproszenia do składania ofert/negocjowania umowy na budowę elektrowni jądrowej; Kamień milowy 3: Gotowość do uruchomienia i eksploatacji elektrowni jądrowej) oraz powiązanych z nimi 19 zagadnieniami infrastrukturalnymi.

fot. MKiŚ


Podziel się z innymi


Komentarze