Serwis informacyjny

Polska dołącza do WENRA

Data dodania: piątek, 17 listopada 2023, autor: nuclear.pl

Jak podała Państwowa Agencja Atomistyki członkowie Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Jądrowych WENRA poparli wniosek Polski o przystąpienie do Stowarzyszenia, w którym do tej pory nasz kraj miał status obserwatora.

Jak czytamy w komunikacie PAA wniosek o pełne członkostwo Polski został zatwierdzony przez wszystkie kraje tworzące stowarzyszanie podczas posiedzenia plenarnego WENRA, które odbywa się w Paryżu w dniach 13-15 listopada.

– To dla nas bardzo ważny dzień. Polska oficjalnie przystępuje do Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Jądrowych WENRA na prawach pełnego członka – powiedział prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Andrzej Głowacki. – Od dzisiaj będziemy mieć realny wypływ na decyzje podejmowane w strukturach Stowarzyszenia. Mam nadzieję, że praca PAA w ramach WENRA przyniesie wiele korzyści dla Stowarzyszenia. Jestem przekonany, że dla polskiego dozoru jądrowego pełne uczestnictwo w tej organizacji będzie niezwykle wartościowe. Coraz intensywniej przygotowujemy się do nadzorowania budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. To duże wyzwanie – pomoc zagranicznych partnerów, którzy mają już doświadczenie w licencjonowaniu i dozorze nad elektrowniami jądrowymi jest dla nas szczególnie cenna – dodał Prezes PAA.

Zachodnioeuropejskie Stowarzyszenie Regulatorów Jądrowych WENRA (ang. Western European Nuclear Regulators Association) powstało w 1999 roku. Grupa zrzesza na zasadzie dobrowolności szefów urzędów dozorów jądrowych 18 państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii.

Celem działalności Stowarzyszenia jest harmonizacja wymagań i praktyk postępowania w zakresie lokalizacji, projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych oraz ich likwidacji. Stowarzyszenie zajmuje się też wymaganiami i praktykami związanymi z przechowywaniem i składowaniem odpadów promieniotwórczych. Od marca 2023 roku, w związku z wojną na Ukrainie, WENRA rozszerzyła zakres współpracy o bezpieczeństwo jądrowe – wymianę doświadczeń oraz praktyk w tym zakresie stosowanych przez poszczególne kraje członkowskie.

WENRA działa przez stałe lub powoływane ad hoc grupy robocze, wypracowuje akceptowane przez wszystkich członków „poziomy odniesienia” w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, tzw. SRL (z ang. Safety Reference Levels).

Państwowa Agencja Atomistyki bierze udział w pracach trzech grup roboczych ds. harmonizacji reaktorów (RHWG – Reactor Harmonization Working Group), odpadów promieniotwórczych (WGWD – Working Group on Waste & Decommissioning ), oraz reaktorów badawczych (WGRR – Working Group on Research Reactors).

Na zdjęciu spotkanie WENRA, fot. PAA


Podziel się z innymi


Komentarze