Serwis informacyjny

Konferencja "Atom dla Polski"

Data dodania: poniedziałek, 11 września 2023, autor: nuclear.pl

19 września na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, odbędzie się trzecia edycja konferencji „Atom dla Polski”, na którą w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Dyskusje dotyczyć będą miejsca atomu w miksie energetycznym Polski, tworzenia kadr dla energetyki jądrowej, budowania potrzebnej infrastruktury oraz finansowania zarówno dużego jak i małego atomu.

- Duży nacisk położymy na kwestie tworzenia kadr dla energetyki jądrowej w Polsce – zarówno tej wielkoskalowej jak i SMR. Okres kształcenia nowych pracowników dla tworzącego się sektora jądrowego w Polsce zbiega się z czasem przygotowania do budowy elektrowni jądrowych w wybranych lokalizacjach – mówi Michał Niewiadomski z Klubu Energetycznego.

Dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEn dodaje, że potrzebne jest wyznaczenie krótko, średnio i długoterminowych potrzeb i perspektyw przygotowania kadr zapewniając wysoki poziom jego umiędzynarodowienia, w tym przez system staży w Europie, Korei Południowej i USA. - Podczas tegorocznej edycji konferencji, chcemy dyskutować zarówno na temat systemu kształcenia jak i szkolenia absolwentów na istniejących siłowniach jądrowych. W ostatnich miesiącach obserwujemy coraz większe zainteresowanie uczelni by tworzyć kierunki studiów kształcących polskie kadry dla energetyki jądrowej – mówi prof. Tchorek.

Organizatorami konferencji są: Klub Energetyczny, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Energetyki.

Na zdjęciu przedstawiciele KHNP, EDF i Westinghouse, podczas pierwszej edycji konferencji z 22 września 2022

Tagi


Podziel się z innymi


Komentarze