Serwis informacyjny

GDOŚ: Pomyślny przebieg konsultacji transgranicznych z Danią

Data dodania: poniedziałek, 29 maja 2023, autor: nuclear.pl

Jak poinformowała dziś Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Polska zakończyła kolejny etap konsultacji w sprawie budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. W trakcie spotkania bilateralnego, polscy eksperci w sposób wyczerpujący odnieśli się do kwestii podnoszonych przez przedstawicieli strony duńskiej.

W Warszawie, 22 maja 2023 roku, z inicjatywy Danii, odbyło się spotkanie, podczas którego polscy eksperci zaprezentowali szczegółowe dane i wyniki analiz w oparciu o raport oceny oddziaływania na środowisko oraz odpowiedzieli na pytania, które dotyczyły między innymi zabezpieczenia elektrowni jądrowej na wypadek zagrożeń zewnętrznych, postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem czy zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych kadr podczas budowy i eksploatacji obiektu.

Po wysłuchaniu odpowiedzi, delegacja duńska nie wniosła dodatkowych pytań a następnie podziękowała za profesjonalne zorganizowanie spotkania oraz za przedstawienie wyjaśnień. Kończąc spotkanie, strony zgodziły się, że w najbliższym czasie uzgodnią treść protokołu stanowiącego podsumowanie konsultacji międzyrządowych pomiędzy Polską a Danią, który zostanie następnie podpisany przez odpowiednich reprezentantów obu państw.

Konsultacje transgraniczne prowadzone są w oparciu o akt prawa międzynarodowego – konwencję z Espoo – i stanowią część postępowania, którego celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe w województwie pomorskim. Do wyników postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w tym uwag i wniosków zgłoszonych przez państwa biorące udział w postępowaniu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odniesie się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do tej pory konsultacje merytoryczne o charakterze transgranicznym pomyślnie zakończono z siedmioma państwami – Czechami, Estonią, Finlandią, Holandią, Łotwą, Węgrami oraz Niemcami. Konsultacje z Danią zostaną zakończone z chwilą podpisania protokołu przez obie strony. W najbliższym czasie planowane jest jeszcze spotkanie międzyrządowe z Austrią.

fot. Polskie Elektrownie Jądrowe


Podziel się z innymi


Komentarze