Serwis informacyjny

Prezes PAA powołał członków nowej kadencji Rady ds. BJIOR

Data dodania: środa, 24 maja 2023, autor: nuclear.pl

Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała, iż Prezes PAA p. Andrzej Głowacki powołał na nową kadencję członków Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

Logo PAA, fot. PAA
Logo PAA, fot. PAA

Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

Kadencja Rady, której członków powołuje Prezes PAA trwa 4 lata. Rada przekazuje Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki roczne sprawozdania ze swojej działalności.

W skład Rady wchodzą specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.

W sklad Rady bieżącej kadencji wchodzą:
- prof. dr hab. Janusz Janeczek - przewodniczący Rady,
- prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski - zastępca przewodniczącego Rady,
- dr Piotr Kociński - sekretarz Rady,
- prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak - członek Rady,
- prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki - członek Rady,
- dr Tomasz Nowacki - członek Rady.


Podziel się z innymi


Komentarze