Serwis informacyjny

Spotkanie PAA z MAEA przed misją IRRS

Data dodania: piątek, 3 marca 2023, autor: nuclear.pl

Wczoraj w Warszawie miało miejsce spotkanie ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z kierownictwem i pracownikami Państwowej Agencji Atomistyki przed Zintegrowanym Przeglądem Dozoru Jądrowego IRRS (ang. Integrated Regulatory Review Service).

Zintegrowany Przegląd Dozoru Jądrowego IRRS to mechanizm stosowany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, której celem jest wzmocnienie infrastruktury dozoru jądrowego państw członkowskich MAEA.

IRRS pozwala każdemu państwu członkowskiemu, bez względu na stopień zaawansowania jego programu jądrowego, na rzetelną ocenę i recenzję regulacji o charakterze technicznym i politycznym pod kątem ich zgodności ze standardami MAEA w zakresie bezpieczeństwa jądrowego. Przegląd ten pozwala też na obiektywną ocenę regulacji dotyczących bezpieczeństwa jądrowego, a także na formułowanie wytycznych i zaleceń.

Ekspercka analiza stopnia zgodności aktualnych regulacji krajowych ze standardami MAEA, dokonywana w formie peer review, pozwala rzetelnie oszacować efektywność nadzoru nad poziomem bezpieczeństwa odpadów radioaktywnych oraz ich transportu.

Misja IRRS planowana jest w Polsce w drugiej połowie 2023 roku. Przegląd IRRS odbywa się zgodnie z ustawą - Prawo atomowe raz na 10 lat. Poprzedza ją samoocena dokonywana przez krajowe instytucje, realizowana zgodnie z wytycznymi MAEA dot. metodologii samooceny. Poprzednia misja IRRS została przeprowadzona w Polsce w kwietniu 2013 roku.


Podziel się z innymi


Komentarze