Serwis informacyjny

PEJ i uczelnie wyższe w Gdańsku będą wspólnie kształcić kadry dla energetyki jądrowej

Data dodania: piątek, 3 lutego 2023, autor: nuclear.pl

2 lutego Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, tworzącymi Uczelnie Fahrenheita (FarU). Razem z inwestorem odpowiedzialnym za budowę pierwszej elektrowni na Pomorzu gdańskie uczelnie będą szkolić kadry dla przemysłu jądrowego.

W związku z intensyfikacją działań prowadzonych w ciągu ostatniego roku i przygotowaniami do procesu rozpoczęcia budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów i ekspertów gotowych włączyć się w ten strategiczny z punktu widzenia interesów państwa projekt będzie rosnąć. Celem umowy podpisanej 2 lutego 2023 roku jest rozwój potencjału kadrowego w sektorze energetyki jądrowej w Polsce. Umowa pozwoli studentom i absolwentom, chcącym związać swoje życie zawodowe z branżą jądrową, na zdobywanie wiedzy z tego zakresu, jak i rozwijanie praktycznych umiejętności.

– Podpisanie umowy między PEJ i uczelniami wyższymi otwiera kolejny etap realizacji programu polskiej energetyki jądrowej i przyczynia się do dalszego rozwoju potencjału kadrowego – tak ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Elektrownia jądrowa to nie tylko technologie i wykonawstwo. To również potencjał ludzki, który powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Chcemy stworzyć w naszym kraju centrum szkoleniowe i stać się regionalnym hubem we wszystkich dziedzinach energetyki. To ważny sygnał dla krajowego przemysłu, umożliwiający jego rozwój przy budowie i użytkowaniu elektrowni jądrowej - powiedziała Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska:

- Pomorze to region, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Z racji wielkości i wagi tego strategicznego projektu zatrudnienie przy nim znajdą specjaliści właśnie z regionu pomorskiego zarówno w okresie budowy, jak i późniejszej eksploatacji elektrowni. Dlatego już na tym etapie projektu inwestycyjnego spółka rozwija współpracę z kluczowymi uczelniami wyższymi w Gdańsku. Z jednej strony pozwoli ona na pozyskanie pracowników z kompetencjami, które są niezbędne przy tym projekcie. Z drugiej strony wzbogaci ofertę edukacyjną uczelni o elementy praktyczne wynikające z doświadczenia pracowników naszej spółki – mówi Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych. Podpisana umowa określa ramy współpracy między PEJ a FarU. Obejmuje m. in. przygotowanie i przeprowadzanie przez pracowników spółki wybranych zajęć edukacyjnych dla studentów, a także przedstawianie rekomendacji odnośnie treści nauczania, które umożliwią uzyskanie przez absolwentów niezbędnych wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy w branży energetyki jądrowej.

– Jesteśmy świadomi wielkości pracy, jakiej wymaga stworzenie i wykorzystywanie elektrowni jądrowej. Energetyka jądrowa niesie ze sobą liczne korzyści, które należy odpowiedzialnie tworzyć i użytkować dla wspólnego pożytku i szeroko pojętego bezpieczeństwa – mówi prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita. – Wiedza i kompetencje specjalistów reprezentujących uczelnie członkowskie FarU zapewnią konieczne wsparcie na każdym etapie tego ważnego dla naszego regionu przedsięwzięcia, także w zakresie kreowania aktywnej polityki prozdrowotnej, obejmującej zarówno pracowników obsługujących inwestycję, jak też mieszkańców otaczających ją terenów - wyjaśnia.

– Politechnika Gdańska ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr dla branży jądrowej, stąd wracamy teraz do realizacji specjalności „energetyka jądrowa” – mówi prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – W planach mamy również utworzenie innych, dedykowanych ścieżek edukacyjnych z tego obszaru, czyli np. studiów podyplomowych czy magisterskich. Cyklicznie otwieramy też centra badawcze, w których nasi naukowcy wykonują projekty i ekspertyzy na potrzeby firm z różnych branż, np. morskiej energetyki wiatrowej czy technologii wodorowych. Obecnie przymierzamy się do otwarcia Centrum Energetyki Jądrowej PG, dzięki czemu będziemy mieć jeszcze większy wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu - dodaje.

– Nowoczesna energetyka jądrowa to niskoemisyjne, stabilne i bezpieczne źródło energii. Wobec światowego kryzysu energetycznego, jej obecność wraz z odnawialnymi źródłami energii w tak zwanym miksie energetycznym staje się niezbędna. Wprowadzanie na nasz rynek energetyczny tego typu elektrowni wymaga jednak dobrego i odpowiedzialnego przygotowania. Fakt zaangażowania naukowców i studentów trzech uczelni FarU w ten projekt wskazuje także na rosnące znaczenie naszej współpracy w ramach Związku Uczelni Fahrenheita - zauważa prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach współpracy Polskie Elektrownie Jądrowe zaoferują też płatne staże w spółce dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków studiów dotyczących energetyki jądrowej, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych lub wykażą się innymi szczególnymi osiągnięciami.

Umowa ze szkołami wyższymi tworzącymi Uczelnie Fahrenheita jest kolejną tego typu zawartą przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe. Celem podpisywanych porozumień jest przede wszystkim rozwój potencjału kadrowego w sektorze energetyki jądrowej, a tym samym przygotowywanie absolwentów do wejścia na rynek pracy z odpowiednimi kwalifikacjami.


Podziel się z innymi


Komentarze