Serwis informacyjny

Rozpoczęto rozruch energetyczny 3. bloku Elektrowni Jądrowej Mochovce

Data dodania: wtorek, 24 stycznia 2023, autor: nuclear.pl

16 stycznia 2023 roku spółka Slovenské elektrárne, właściciel i operator słowackich elektrowni jądrowych, poinformowała o zakończeniu etapu rozruchu fizycznego i rozpoczęciu rozruchu energetycznego bloku energetycznego nr 3 Elektrowni Jądrowej Mochovce. Przejście do kolejnego etapu rozruchu odbyło się na podstawie decyzji Urzędu Dozoru Jądrowego Republiki Słowackiej z 13 stycznia.

EJ Mochovce, fot. SE
EJ Mochovce, fot. SE

Zakończony rozruch fizyczny obejmował szereg prób prowadzonych najpierw przy reaktorze wyłączonym, a następnie przy bardzo niskiej mocy, nieprzekraczającej 2% wartości znamionowej reaktora (która wynosi 1375 MWt). Przeprowadzono m.in. próby szczelności strefy szczelnej, obiegu pierwotnego oraz wytwornic pary. Sprawdzano także funkcjonowanie układów sterowania i zabezpieczeń reaktora oraz weryfikowano charakterystyki rdzenia.

W rozpoczynającej się teraz fazie rozruchu energetycznego próby układów reaktora będą kontynuowane podczas jego pracy na mocy stopniowo zwiększanej od 5 do 100%. Na każdym z zaplanowanych kroków prowadzone będą próby zgodnie z programem wcześniej zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Jądrowego. Na zakończenie fazy prób zostanie przeprowadzony 144-godzinny ruch próbny przy pełnej mocy bloku, którego celem jest potwierdzenie osiągnięcia przez instalację parametrów założonych w projekcie i kontrakcie.

Blok Mochovce-3 wyposażony jest w reaktor WWER-440 W-213 – taki sam, jak miał zostać zamontowany w EJ Żarnowiec. Budowę instalacji rozpoczęto jeszcze za czasów Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, a po transformacji ustrojowej plac budowy – inaczej niż w Polsce – zakonserwowano, umożliwiając późniejsze dokończenie instalacji. Po przekazaniu do ruchu, blok o mocy 471 MW ma pokrywać 13% zapotrzebowania Słowacji na energię elektryczną.


Podziel się z innymi


Komentarze