Serwis informacyjny

US NRC wydał homolagację dla reaktora Nuscale w wersji 50 MWe

Data dodania: sobota, 21 stycznia 2023, autor: nuclear.pl

W Dzienniku Urzędowym Stanów Zjednoczonych ukazał się zatwierdzony przez Komisję Dozoru Jądrowego tekst homologacji bloku jądrowego (Design Certification) NuScale o mocy 50 MWe.

Reaktor SMR NuScale, fot. NuScale
Reaktor SMR NuScale, fot. NuScale

Wbrew temu co podają niektóre polskie media, nie jest to zezwolenie na budowę, lecz wstępny dokument, którego uzyskanie gwarantuje, że rozpatrzone i zatwierdzone w nim elementy nie będą już musiały być rozpatrywane na etapie uzyskiwania zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

NuScale w wersji 50 MWe otrzymał zgodę na zmniejszenie obsady nastawni blokowej – jeden operator będzie mógł sterować dwoma blokami jednocześnie z nastawni wspólnej dla 12 bloków. NRC umożliwiło także, ze względu na szczególną konstrukcję pierwotnej obudowy bezpieczeństwa w formie stalowej powłoki zanurzonej w basenie, odejście od standardowego okresowego programu testów jej szczelności i zastąpienie go programem dostosowanym do warunków tego reaktora.

NuScale nie rozwiązał jednak niestety szeregu problemów, na które NRC wskazywało już na wcześniejszych etapach procedury prelicencyjnej – nie dostarczył wystarczająco szczegółowego projektu technicznego osłony biologicznej reaktorów, a także nie przekonał dozoru do konstrukcji układu monitorowania poziomu wodoru w budynku reaktora – według NRC w obecnej formie może on prowadzić do niekontrolowanych uwolnień w sytuacji awaryjnej.

Dozór odrzucił także wyjaśnienia NuScale dotyczące możliwości występowania oscylacji w wytwornicach pary – w odpowiedzi na wniosek czytamy, że pomiędzy rewizją 4 a piątą dokonano wyłącznie zmian redakcyjnych, które nie rozwiązują problemu. Sprawa jest ważna, bo jak wskazuje NRC dotyczy wprost możliwości wystąpienia sytuacji, w której dojdzie do rozerwania rurek wytwornicy pary. NuScale niestety nie wykonał satysfakcjonującej weryfikacji i walidacji swoich rozwiązań. NRC wyraża również pewne wątpliwości dotyczące weryfikacji używanych przez NuScale kodów obliczeniowych.

Jednocześnie sukcesem NuScale jest niewątpliwie przekonanie dozoru jądrowego co do bezpieczeństwa ich rozwiązań dotyczących pierwotnej obudowy bezpieczeństwa i jej analiz, układu chłodzenia awaryjnego, obliczeń uwolnień substancji promieniotwórczych w sytuacji awaryjnej oraz – co było wcześniej problemem – sposobu rozcieńczania kwasu borowego w zapasowym układzie wyłączania reaktora.

Dozór wskazał też, że wnioskodawcy na etapie uzyskiwania zezwolenia na budowę i eksploatację obiektu jądrowego w technologii NuScale będą musieli zająć się kwestiami konstrukcyjnymi dotyczącymi umieszczenia kilku reaktorów we wspólnym basenie oraz, w stosownych przypadkach, kwestiami wielojednostkowymi w przypadku proponowanego obiektu NuScale, który ma być zbudowany i eksploatowany w tym samym miejscu, co inny obiekt jądrowy, w tym dodanie dodatkowych modułów NuScale do wcześniej licencjonowany budynek reaktora NuScale. Mówiąc inaczej – nierozstrzygnięta zostaje kwestia czy do już działającego reaktora będzie można dobudowywać kolejne w czasie jego pracy.

Homologacja jak już wspomnieliśmy dotyczy wersji 50 MWe, której NuScale nie zamierza obecnie budować – w pierwszej lokalizacji w stanie Idaho miałoby pracować sześć bloków o mocy 77MWe, które będą wymagały odrębnego procesu oceny przez dozór jądrowy. Proces ten ma się rozpocząć wkrótce, a w styczniu 2024 firma zamierza wystąpić o zezwolenie zintegrowane na budowę i eksploatację obiektu jądrowego (COLA).

Inwestycja w Idaho nie jest jednak pewna – na przestrzeni czterech lat przewidywane koszty budowy wzrosły z 4 do 20 mln $/MW co spowodowało wycofanie się członków konsorcjum. Obecnie NuScale ma zainteresowanych tylko na ok. 116 MW, umowa przewiduje że jeśli do końća tego roku nie zbiorą 370 MW, nie tylko potencjalny inwestor będzie mógł rozwiązać umowę, ale też NuScale będzie mógł zostać obciążany dotychczasowymi kosztami związanymi z przygotowaniem inwestycji.


Podziel się z innymi


Komentarze