Serwis informacyjny

Wpłynęły oferty na budowę nowego bloku jądrowego w Dukovanach

Data dodania: czwartek, 1 grudnia 2022, autor: nuclear.pl

Elektrárna Dukovany II, spółka zależna należąca w całości do czeskiego koncernu energetycznego ČEZ, poinformowała iż otrzymała oferty od trzech dostawców na budowę nowego bloku jądrowego w Dukovanach.

Elektrownia jądrowa Dukovany, fot. CEZ
Elektrownia jądrowa Dukovany, fot. CEZ

Oferty na budowę bloku o mocy 1200 MWe złożyły amerykańsko-kanadyjski Westinghouse, francuski EdF i koreański KHNP. Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert oraz przeprowadzeniu negocjacji z dostawcami technologii jądrowej, Elektrárna Dukovany II wyznaczy termin złożenia ostatecznych ofert do końca września przyszłego roku.

- Widzimy, że oferenci są bardzo zainteresowani budową nowego bloku jądrowego w Czechach. Od momentu ogłoszenia przetargu w marcu tego roku widzieliśmy staranne przygotowanie ze strony wszystkich oferentów. Zebrali silne zespoły do tego kontraktu, mieli wiele pytań wyjaśniających i odwiedzili elektrownię w Dukovanach - mówi Tomáš Pleskač, członek zarządu i dyrektor działu nowej energii w ČEZ.

Wstępne oferty są podstawą do wyjaśnienia parametrów technicznych i handlowych, ale nie będą stanowić podstaw do wyboru lub wykluczenia dostawców. - Ostateczne oferty spodziewamy się pod koniec września przyszłego roku. Należąca do Grupy ČEZ elektrownia Dukovany II oceni oferty, a następnie przekaże państwu raport z oceny do zatwierdzenia. Spodziewamy się, że kontrakty zostaną sfinalizowane w 2024 roku – dodał Tomáš Pleskač.

Nowy blok, którego oddanie do komercyjnej eksploatacji jest planowane na 2036 rok, powstanie obok istniejącej elektrowni i w przyszłości zastąpi część jej produkcji. Pierwszy blok Elektrowni Jądrowej Dukovany został oddany do użytku w 1985 roku.

Równolegle z przetargiem Elektrárna Dukovany II, a. s. pracuje nad innymi częściami projektu. Po wydaniu pozytywnej opinii przez Ministerstwo Środowiska w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w 2019 roku, w ubiegłym roku uzyskała również zezwolenie lokalizacyjne od Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Jądrowego.


Podziel się z innymi


Komentarze