Serwis informacyjny

PLK PLK zapewnią kolejowy dostęp do elektrowni jądrowej

Data dodania: piątek, 18 listopada 2022, autor: nuclear.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o wyborze zwycięskiej oferty w przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino. Realizacja inwestycji umożliwi nie tylko sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy elektrowni, ale poprawi również dostęp do kolei w tej części województwa pomorskiego. Zadanie będzie realizowane ze środków budżetowych jako inwestycja towarzysząca budowie elektrowni jądrowej.

Do ogłoszonego w czerwcu 2022 roku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino” zgłosiło się pięć podmiotów, przy czym najlepszą ofertę złożyło konsorcjum Multiconsult Polska i Transprojekt Gdański, które prace wyceniło na nieco ponad 58 mln zł brutto.

Wykonawca dokumentacji przygotuje m.in. koncepcję programowo – przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji oraz pozyska niezbędne decyzje administracyjne w ciągu 27 miesięcy od podpisania umowy.

Wariant I zakłada modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze, linii nr 229 na odcinku Lębork – Garczegorze, budowę nowej linii z Choczewa do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino oraz łącznicy do linii nr 230 w kierunku Lęborka. Wariant II obejmuje modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków, modernizację linii nr 229 na odcinku Lębork – Łeba, budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Steknica oraz budowę łącznicy do linii nr 229 w kierunku Łeby. Dla wybranego wariantu zostanie przygotowany projekt budowlany wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Modernizacja i budowa linii kolejowych do planowanej elektrowni jądrowej to również szansa na zwiększenie dostępu do kolei w tej części województwa pomorskiego (powiat wejherowski i lęborski). Realizacja projektu, w zależności od realizowanego wariantu, umożliwi powrót pociągów pasażerskich na nieczynną linię nr 230 oraz stałe połączenia kolejowe na linii nr 229, która obecnie jest wykorzystywana wyłącznie w sezonie letnim. Istniejące stacje i przystanki zostaną zmodernizowane, planuje się także budowę nowych. Pociągi – pasażerskie i towarowe – pojadą z prędkością do 120 km/h. Realizacja inwestycji zapewni sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy elektrowni i jej przyszłej eksploatacji. Po torach będą mogły pojechać pociągi towarowe o długości do 750 metrów i nacisku osi 221 kN (22,5 t/oś).


Podziel się z innymi


Komentarze