Serwis informacyjny

PAA i UDT wzmacniają współpracę

Data dodania: wtorek, 27 września 2022, autor: nuclear.pl

Kluczowe dla bezpieczeństwa jądrowego w Polsce instytucje, tj. Państwowa Agencja Atomistyki i Urząd Dozoru Technicznego podpisały porozumienie, którego celem jest wzmocnienie współpracy obu urzędów.

– Państwowa Agencja Atomistyki to polski urząd dozoru jądrowego, który od 40 lat działa na rzecz bezpieczeństwa jądrowego. Jesteśmy jedną z najistotniejszych instytucji w Programie polskiej energetyki jądrowej. PAA będzie nadzorować proces budowy elektrowni jądrowych w kraju. Przed nami zatem bardzo ważne zadanie, dlatego wzmacniamy nasze kompetencje, szkoląc się stale u zagranicznych partnerów. Prowadzimy też współpracę z instytucjami krajowymi, które biorą udział w polskim programie jądrowym. Urząd Dozoru Technicznego jest dla nas istotnym partnerem – poinformował dr Łukasz Młynarkiewicz, Prezes PAA.

– UDT ma unikalne kompetencje i doświadczenie w zakresie inspekcji urządzeń technicznych, które znajdują się w obiektach energetycznych infrastruktury krytycznej. Obecnie przygotowujemy procedury wewnętrzne w zakresie dozoru technicznego w elektrowniach jądrowych. Współpraca z PAA jest dla nas kluczowa, gdyż wiedza i doświadczenie naszych instytucji są niezbędne dla powodzenia projektu jądrowego w Polsce – powiedział dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes UDT.

Porozumienie podpisane przez Prezesa PAA dr. Łukasza Młynarkiewicza oraz Prezesa UDT dr. inż. Andrzeja Ziółkowskiego zakłada mi.in. wspólne podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie kontroli elektrowni jądrowych, wspieranie inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, działających w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące a także rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych i technologii w tym zakresie.

Jednym z przykładów współpracy między instytucjami są wspólne staże zagraniczne w których uczestniczą przedstawiciele PAA oraz UDT. Celem staży stanowiskowych jest wzmocnienie zaplecza ekspertów i inspektorów, którzy będą brali udział w procesie nadzoru budowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce.


Podziel się z innymi


Komentarze