Serwis informacyjny

Nowy numer biuletynu „Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna”

Data dodania: poniedziałek, 11 lipca 2022, autor: nuclear.pl

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu wydawanego przez Państwową Agencję Atomistyki „Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna”.

Bieżący numer kwartalnika otwiera artykuł nawiązujący do obowiązków i zadań dozorowych PAA wynikających z Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Agencja przygotowuje się do sprawowania dozoru jądrowego nad planowanymi obiektami jądrowymi. PAA będzie realizowała swoje funkcje dozorowe na wszystkich etapach cyklu życiowego przyszłych elektrowni jądrowych.

Wszelkie decyzje i opinie wydawane przez organy dozoru jądrowego poprzedzone być muszą odpowiednimi analizami i ocenami bezpieczeństwa. Artykuł Szymona Suchcickiego poświęcony jest zagadnieniu sprzężenia trójwymiarowych obliczeń neutronowych i cieplno-przepływowych w analizach bezpieczeństwa prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych kodów obliczeniowych.

W drugim z zamieszczonych artykułów, poświęconym goszczącej od kilku numerów biuletynu problematyce narażenia na radon, Zuzanna Podgórska opisuje zmiany w polskim prawie wynikające z implementacji Dyrektywy Rady 2013/59/Euratom.

Kolejne dwie publikacje nawiązują do zdarzeń z przeszłości. Andrzej Kasza i Paweł Król przedstawiają interesujące fakty z mało znanego epizodu poszukiwań i wydobycia rudy uranu w Górach Świętokrzyskich. Z kolei artykuł Marka Niemczyka jest interesującym przykładem spojrzenia osoby o humanistycznym profilu wykształcenia na przyczyny, przebieg oraz działania podjęte w celu likwidacji skutków awarii jądrowej w Czarnobylu.

Bieżący numer zamyka komunikat Wojciecha Głuszewskiego i Marii Kubickiej z dorocznej konferencji Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej, która odbyła się z udziałem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w dniach 9-10 maja w Poznaniu.

Link do biuletynu: https://tiny.pl/938jl


Podziel się z innymi


Komentarze