Serwis informacyjny

Zakończono pregląd SALTO 1. bloku brazylijskiej Elektrowni Jądrowej Angra

Data dodania: poniedziałek, 13 czerwca 2022, autor: nuclear.pl

Zespół ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zakończył przegląd bezpieczeństwa długoterminowej eksploatacji (LTO - long-term operation) 1. bloku Elektrowni Jądrowej Angra w Brazylii.

O przeprowadzenie przeglądu SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) zwróciła się firma Eletrobras Eletronuclear, właściciel i operator elektrowni. Misja dokonała przeglądu działań następczych w Elektrowni Jądrowej Angra w odpowiedzi na zalecenia i sugestie przedstawione podczas misji Pre-SALTO z 2018 roku.

Podczas misji w dniach 7-10 czerwca 2022 roku zespół SALTO koncentrował się na aspektach istotnych dla bezpiecznej długoterminowej eksploatacji 1. bloku, który wszedł do komercyjnej eksploatacji w 1985 roku. Operator elektrowni, która posiada dwa reaktory w eksploatacji i jeden w budowie, przygotowuje wniosek o odnowienie licencji w celu wydłużenia okresu eksploatacji 1. bloku z 40 do 60 lat.

- Zespół zaobserwował, że operator przygotowuje 1. blok do bezpiecznego LTO (długoterminowej eksploatacji - przyp. nuclear.pl) w odpowiednim czasie - powiedział Martin Marchena, lider zespołu i oficer bezpieczeństwa jądrowego MAEA. - W oparciu o starania o realizację zaleceń zespołu SALTO w 2018 roku, zakład dokonał znaczących ulepszeń w obszarze zarządzania starzeniem. Zespół SALTO zachęca kierownictwo zakładu do zajęcia się pozostałymi ustaleniami z misji 2018 i wdrożenia wszystkich działań na rzecz bezpiecznego LTO - dodał.

Zespół składający się z czterech ekspertów – z Argentyny, Słowenii i dwóch ze Szwecji – oraz dwóch pracowników MAEA stwierdził, że w elektrowni opracowano i wdrożono formalną politykę oraz usprawniono organizację zakładu dla LTO, zakończono identyfikację i ponowną walidację analiz starzenia używanych do obliczania zmęczenia lub korozji materiałów w czasie, a także zakończono prace rozwojowe i rozpoczęto wdrażanie dużej liczby programów zarządzania starzeniem się.

Zespół zaobserwował, że elektrownia musi podjąć dalsze prace w celu zapewnienia że kompleksowy program potwierdzania odporności komponentów elektrycznych na trudne warunki, zwany kwalifikacją sprzętu, jest w pełni wdrożony a długoterminowe planowanie siły roboczej na okres LTO jest opracowywane i wdrażane.

Kierownictwo elektrowni wyraziło determinację, aby zająć się zidentyfikowanymi do poprawy obszarami i zaprosić pełny zakres misji SALTO w 2023 roku. - Doceniamy wsparcie MAEA dla naszego zakładu w zarządzaniu starzeniem się i przygotowaniu do bezpiecznego LTO i będziemy nadal ulepszać nasze procesy, aby jeszcze bardziej spełniać standardy bezpieczeństwa MAEA - powiedział João Carlos, dyrektor Elektrowni Jądrowej Angra.

- Mamy jasne zrozumienie wkładu misji MAEA i współpracy technicznej w utrzymanie naszej ciągłej koncentracji na bezpiecznym działaniu. Współpracowaliśmy z MAEA przez ostatnie cztery lata, przeprowadzając kilka warsztatów i misji wsparcia technicznego, wysyłając również naszych inżynierów do aktywnego udziału w misjach przeglądowych, grupach roboczych i spotkaniach technicznych - dodał.

Zespół SALTO pod koniec misji dostarczył projekt raportu kierownictwu elektrowni i brazylijskiemu organowi dozorowemu, którzy będą mieli możliwość przedstawienia merytorycznych uwag do tego projektu. Raport końcowy zostanie przedłożony kierownictwu elektrowni, organowi dozoru i rządowi brazylijskiemu w ciągu trzech miesięcy.


Podziel się z innymi


Komentarze