Serwis informacyjny

GDDKiA: 11 ofert na projektowanie drogi do pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Data dodania: środa, 18 maja 2022, autor: nuclear.pl

Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, iż w przetargu na opracowanie dokumentacji dla budowy nowej drogi krajowej do gminy Choczewo w woj. pomorskim wpłynęło 11 ofert. Trasa ta pozwoli na sprawny dojazd do regionu, w którym znajduje się preferowana lokalizacja pierwszej polskiej elektrowni jądrowej („Lubiatowo-Kopalino”).

Sześć spośród złożonych ofert mieszczą się w budżecie inwestora, kwota, jaką zamierza on przeznaczyć na sfinansowanie Koncepcji programowej z wariantowaniem przyszłej drogi krajowej, wynosi 14,66 mln zł. Oferty zostaną teraz sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), a także doświadczenia zespołów - projektowego (20 proc.), środowiskowego (10 proc.) i geologicznego (10 proc.).

Droga, która połączy przyszłą drogę ekspresową S6 na węźle Łęczyce z gminą Choczewo, będzie jednojezdniowa, o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Jest to klasa obowiązująca na nowych drogach krajowych, niebędących drogami szybkiego ruchu.

Dokumentacja przetargowa została podzielona na dwa zadania, które będzie realizował ten sam wykonawca wyłoniony w drodze przetargu. Zadanie nr 1 obejmuje przygotowanie dokumentacji dla odcinka drogi krajowej od elektrowni jądrowej w preferowanej przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” do drogi wojewódzkiej nr 213 (DW213). Przewidziany czas to ok. 30 miesięcy.

Zadanie nr 2 obejmuje sporządzenie dokumentacji dla odcinka od DW213 do węzła Łęczyce na drodze ekspresowej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie (jest obecnie w realizacji w systemie Projektuj i buduj). Na to zadanie przewidzieliśmy czas ok. 32 miesięcy.


Podziel się z innymi


Komentarze