Serwis informacyjny

Tematyczny przegląd obiektów jądrowych – trwają konsultacje publiczne

Data dodania: sobota, 14 maja 2022, autor: nuclear.pl

Jak poinformowało Narodowe Centrum Badań Jądrowych do 27 maja 2022 roku trwają publiczne konsultacje dokumentów regulujących tematyczny przegląd obiektów jądrowych. Obiektem jądrowym podlegającym ocenie w Polsce jest pracujący w NCBJ badawczy reaktor MARIA.

Tematyczny przegląd obiektów jądrowych TPR (ang. Topical Peer Reviev), wykonywany w UE wzjemnie co 6 lat, ma na celu poprawę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w obiektach jądrowych.

Przegląd polega na przeprowadzeniu samooceny instalacji jądrowych danego kraju na podstawie wytycznych Europejskiej Grupy Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego ENSREG i Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Jądrowych WENRA. Na tej podstawie tworzony jest raport krajowy, opiniowany następnie przez ekspertów Unii Europejskiej.

Pierwszy taki przegląd odbył się w latach 2017-2018, a głównym tematem, którego dotyczył, było starzenie się instalacji jądrowych. Obszarem szczególnej uwagi obecnej edycji przeglądu TPR 2 jest bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Obecnie trwają przygotowania dokumentów regulujących przegląd TPR 2. Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych w formie ankiety internetowej i zakończą się 27 maja 2022 roku. Zgłoszone w trakcie konsultacji opinie i uwagi zostaną przekazane do rozpatrzenia przez ENSREG i WENRA, po czym ostateczne wersje projektów zostaną przedstawione do zatwierdzenia w czerwcu 2022 roku.

Pierwsza faza przeglądu krajowego będzie trwać od połowy 2022 roku do końca października 2023 roku. Po sporządzeniu raportów przez kraje członkowskie, nastąpi wzajemna ocena obiektów jądrowych, która zakończy się w połowie 2024 roku.

W kolejnym roku będą przeprowadzane finalne prace, mające na celu uzgodnienie ostatecznych wniosków i przygotowanie do wprowadzenia ich do ocenianych instalacji. Końcowy raport z przeglądu ma zostać opublikowany jesienią 2027 roku.


Podziel się z innymi


Komentarze