Serwis informacyjny

PAA na Konferencji Stron Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych

Data dodania: sobota, 9 kwietnia 2022, autor: paa.gov.pl

Dr Łukasz Młynarkiewicz, Prezes PAA oraz Andrzej Głowacki, Wiceprezes PAA uczestniczyli w Konferencji Stron Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych. Konferencja odbyła się w Wiedniu w dniach od 28 marca do 1 kwietnia 2022 roku.

Podczas sesji plenarnej Prezes PAA, jako przewodniczący polskiej delegacji, wygłosił przemówienie krajowe. W ramach swojego wystąpienia Prezes PAA podziękował Dyrektorowi Generalnemu MAEA za pracę włożoną w implementację konwencji i poprawki do niej. Zapewnił również o pełnym wsparciu Polski dla wszystkich działań prowadzących do osiągnięcia najwyższego poziomu ochrony fizycznej. Polska jest stroną  międzynarodowych instrumentów prawnych dotyczących ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych.

W wystąpieniu krajowym dr Łukasz Młynarkiewicz podkreślił, że agresja Rosji na Ukrainę jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, które bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu europejskiemu i światowemu. – Jesteśmy poważnie zaniepokojeni eskalacją rosyjskiej agresji na Ukrainę i jej obywateli, a także okupacją terytoriów, w tym nielegalnym przejęciem elektrowni jądrowej Zaporoże  – powiedział Prezes Młynarkiewicz.

W trakcie Konferencji delegacja PAA prowadziła także konsultacje z międzynarodowymi partnerami w zakresie działań na rzecz wzmacniania ochrony fizycznej w wymiarze globalnym.

Konwencja CPPNM (ang. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material) jest podstawowym międzynarodowym instrumentem prawnym w zakresie ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych w tym m.in. przeciwdziałaniu ich kradzieży czy sabotażu. Obecna Konferencja ma na celu ocenę statusu implementacji Poprawki do CPPNM oraz jej aktualności w okresie prawie 5 lat od wejścia w życie. Aktualnie 164 kraje są stronami Konwencji CPPNM, z czego 129 krajów przystąpiło również do Poprawki do CPPNM.


Podziel się z innymi


Komentarze