Serwis informacyjny

Ogłoszono przetarg na budowę drogi krajowej do polskiej elektrowni jadrowej

Data dodania: czwartek, 7 kwietnia 2022, autor: nuclear.pl

Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad głosił przetarg na sporządzenie dokumentacji dla budowy nowej drogi krajowej do gminy Choczewo w woj. pomorskim, która umożliwi sprawny dojazd do regionu, w którym znajduje się preferowana przez inwestora lokalizacja elektrowni jądrowej.

.W ramach prac przygotowane zostaną m.in. materiały do dwóch wniosków o wydanie decyzji środowiskowych (zgodnie z podziałem na zadania). Warianty przebiegu drogi zostaną zaprezentowane podczas spotkań informacyjnych ze społecznością lokalną.

W ramach przygotowanej dokumentacji opracowana zostanie Koncepcja programowa z wariantowaniem przyszłej drogi krajowej, co pozwoli wybrać jej optymalny przebieg. Wykonane zostaną również badania i roboty geologiczne, hydrogeologiczne, geofizyczne i geotechniczne.

Ogloszone postępowanie przetargowe dotyczy wykonania dokumentacji dla budowy nowej drogi krajowej od węzła Łęczyce na drodze ekspresowej S6 do znajdującej się w woj. pomorskim gminy Choczewo.

Planowana droga będzie jednojezdniowa o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Jest to klasa obowiązująca na nowych drogach krajowych, niebędących drogami szybkiego ruchu.

Dokumentacja została podzielona na dwa zadania, które będzie realizował ten sam wykonawca wyłoniony w drodze przetargu. Zadanie nr 1 obejmuje przygotowanie dokumentacji dla odcinka drogi krajowej od elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino do drogi wojewódzkiej nr 213. Zadanie nr 2 obejmuje sporządzenie dokumentacji dla odcinka od DW213 do węzła Łęczyce na będącej w realizacji drodze ekspresowej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie.


Podziel się z innymi


Komentarze