Serwis informacyjny

PEJ ogłasza Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Data dodania: piątek, 1 kwietnia 2022, autor: nuclear.pl

25 marca 2022 roku Polskie Elektrownie Jądrowe ogłosiły start nowego programu społecznego pod nazwą Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Program skierowany będzie zarówno do samorządów z regionu przyszłej inwestycji, w tym starostw, gmin, sołectw, ale także organizacji niezależnych, takich jak stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, fundacje czy inne podmioty działające na terenie wokół planowanej inwestycji.

- Spółka jest obecna w gminach lokalizacyjnych od prawie jedenastu lat. Modyfikacja programu wsparcia regionu i przekształcenie go w Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych, to odpowiedź na zgłaszane nam w trakcie realizowanych w ubiegłym roku badań opinii publicznej szerokie potrzeby społeczne tego regionu. – mówi Joanna Szostek, Przewodnicząca Komisji zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej za rozpatrywanie wniosków o wsparcie.

Dzięki wprowadzonym w Programie zmianom rozszerzone zostanie grono potencjalnych beneficjentów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe. Zwiększono także liczbę obszarów działań, które będą dofinansowywane przez inwestora przyszłej elektrowni jądrowej. O wsparcie będą mogły się ubiegać działania z takich zakresów jak: nauka i edukacja, ochrona środowiska naturalnego, turystyka, bezpieczeństwo, infrastruktura lokalna, inicjatywy społeczne i charytatywne, kultura oraz sport.

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych zakłada też usprawnienie procedur obsługi wniosków od beneficjentów poprzez wprowadzenie nowych formularzy zarówno wniosków, jak i rozliczeń projektów, a także opracowanie wzorów umów sponsoringowych i darowizny, co ma na celu skrócenie procesu uzyskiwania wsparcia. Szczegółowe informacje na temat Programu i składania wniosków można uzyskać w Lokalnych Punktach Informacyjnych PEJ w Choczewie, Gniewinie i Krokowej, gdzie zorganizowane zostaną m.in. dyżury informacyjne w tej sprawie.

W tegorocznej edycji Programu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe planuje przeznaczyć na wsparcie inicjatyw społecznych kwotę 2,3 mln zł.


Podziel się z innymi


Komentarze