Serwis informacyjny

Rozpoczęły się nabory do Państwowej Agencji Atomistyki

Data dodania: poniedziałek, 21 marca 2022, autor: nuclear.pl

Rozpoczęły się nabory na potrzeby realizacji przez Państwową Agencję Atomistyki zadań wynikających z Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Praca w PAA to wiele korzyści, m.in. możliwość rozwoju i zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego.

Logo PAA
Logo PAA

Obecnie PAA prowadzi nabory m.in. na:

  • specjalistów ds. nadzoru i kontroli w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego (kandydat na inspektora dozoru jądrowego II stopnia) - praca na tym stanowisku to szanse na szereg krajowych i zagranicznych szkoleń. Zdobytą wiedzę wykorzystasz przy kontrolach na planowanych w Polsce elektrowniach jądrowych, u krajowych i zagranicznych dostawców oraz wykonawców systemów potrzebnych w elektrowni jądrowej;
  • referendarzy ds. analiz bezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego - pracując na tym stanowisku będziesz miał do czynienia z najnowszą technologią jądrową na świecie i najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Po odpowiednim, krajowym i zagranicznym przeszkoleniu w zakresie technologii stosowanych w energetyce jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego oraz narzędzi analitycznych stosowanych w tych dziedzinach będziesz odpowiedzialny m.in za ocenę poprawności wykonanych analiz bezpieczeństwa i ich interpretacji przez inwestora, a także za przeprowadzanie niezależnych weryfikacyjnych analiz bezpieczeństwa. Ta praca to również możliwość współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa jądrowego z całego świata.
W tym roku PAA planuje zatrudnienie w sumie ponad 30 nowych pracowników a w perspektywie 2026 roku nawet 70 osób.

Państwowa Agencja Atomistyki to polski urząd dozoru jądrowego, który prowadzi szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sprawuje nadzór nad obiektami jądrowymi oraz nad blisko 7500 działalnościami, które w Polsce wykorzystują promieniowanie jonizujące.
Specjaliści PAA prowadzą regularne analizy otrzymywanych wyników, ale też dysponują nowoczesnymi programami do symulacji zdarzeń radiacyjnych. Program polskiej energetyki jądrowej wyznacza Agencji kolejne wyzwania, związane z budową w kraju elektrowni jądrowych.


Podziel się z innymi


Komentarze