Serwis informacyjny

Polsko-japońskie warsztaty o ocenach oddziaływania elektrowni jądrowych na środowisko

Data dodania: poniedziałek, 22 marca 2021, autor: gov.pl/polski-atom

W dniach 16- 17 marca 2021 r. odbyły się polsko-japońskie warsztaty online na temat oceny oddziaływania na środowisko (ooś) elektrowni jądrowych. Zorganizowało je Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Centrum Współpracy Międzynarodowej Japońskiego Forum Przemysłu Jądrowego JICC.

Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl
Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl

Eksperci wymienili się doświadczeniami z zakresu przeprowadzania procedury ooś w obydwu krajach. Polska strona opisała przebieg postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz wyzwania z tym związane. Omówiono także doświadczenia ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, która obejmowała również konsultacje transgraniczne.

Strona japońska przedstawiła krajowe praktyki w zakresie przeprowadzania oceny wpływu elektrowni jądrowych na środowisko, a także zasady prowadzenia monitoringu radiologicznego w otoczeniu takich obiektów.

Uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z informacją na temat badań lokalizacyjnych i środowiskowych wykonywanych przez spółkę PGE EJ 1 w potencjalnych lokalizacjach polskiej elektrowni jądrowej.

W dyskusji - prowadzonej przy 8-godzinnej różnicy czasowej między Polską a Japonią - szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom jak: wpływ poboru i zrzutu wody chłodzącej na ekosystem morski, analiza potencjalnych scenariuszy rozprzestrzeniania się radioizotopów w przypadku hipotetycznej awarii elektrowni czy uwzględnienie efektów zmian klimatu w analizach wpływu elektrowni jądrowej na środowisko.

Z polskiej strony w warsztatach uczestniczyli przedstawiciele m. in. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGE EJ1, Państwowej Agencji Atomistyki, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Urzędu Morskiego w Gdyni, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.


Podziel się z innymi


Komentarze