Serwis informacyjny

Konkurs Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Data dodania: środa, 17 lutego 2021, autor: nuclear.pl

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ogłosiło kolejną edycję konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką.

Logo Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Logo Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Do konkursu mogą być zgłaszane obronine prace w zakresie energetyki jądrowej, zastosowań medycznych, technik nuklearnych, technologii radiacyjnych oraz inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, technicznymi aspektami, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej i inne). Można zgłaszać również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 15 maja 2021 roku zgłoszenia i dokumentów w postaci elektronicznej:

  • streszczenia pracy,
  • egzemplarza pracy,
  • recenzji pracy lub opinii opiekuna naukowego,
  • oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
  • dokumentu potwierdzającego obronienie pracy

W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2019, 2020 i 2021.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski (przewodniczący), prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański, prof. dr hab. Jan Składzień, prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska, dr inż. Krzysztof Fornalski, dr inż. Nikołaj Uzunow, dr inż. Wojciech Głuszewski oraz dr inż. Bożena Sartowska (koordynator).

Komisja w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac.

Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

e-mail: konkurs–ptn@ichtj.waw.pl

tel. 22 504 11 12, 22 504 10 71


Podziel się z innymi


Komentarze