Serwis informacyjny

MKiŚ: Inwestor odpowiada za opóźnienia w PPEJ

Data dodania: poniedziałek, 11 stycznia 2021, autor: nuclear.pl

W piątek informowaliśmy o opublikowaniu przez Ministra Klimatu i Środowiska sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2016–2019. Realizacja Programu PEJ została przedstawiona w obszarze 10 działań według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

W opracowaniu sprawozdania, poza Ministerstwem Klimatu i Środowiska, wzięły udział także inne instytucje bezpośrednio zaangażowane w realizację Programu: Państwowa Agencja Atomistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i służby mu podległe.

W podsumowaniu sprawozdania możemy przeczytać że administracja rządowa i inne instytucje realizują swoje zadania terminowo, zgodnie z harmonogramem a poważne opóźnienia, które wystąpiły w realizacji programu PEJ leżą po stronie inwestora, czyli spółki PGE i jej spółki celowej PGE EJ1. Jak zauważono w sprawozdaniu żadne z przewidzianych do realizacji przez Inwestora w objętym sprawdzaniem terminie działań nie zostało wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz upływem czasu objętym sprawozdaniem.

Jak podkreślono we wnioskach z uwagi na stwierdzone opóźnienia, dalsza realizacja Programu PEJ wymaga zdynamizowania jego realizacji. Do tego niezbędne jest jednak podjęcie decyzji przesądzającej o rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i na ten cel mają być ukierunkowane działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednocześnie zapowiedziano konieczność przeanalizowania obecnego systemu wdrażania projektu i dokonania zmian w sposobie jego realizacji, szczególnie po stronie Inwestora.

Już wcześniej zapowiedziano, iż Skarb Państwa przejmie od dotychczasowych udziałowców 100% udziałów w spółce celowej PGE EJ1. List intencyjny w tej sprawie 1 października 2020 roku podpisali: w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów - Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski oraz przedstawiciele wszystkich podmiotów posiadających udziały w spółce PGE EJ 1, czyli PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, KGHM Polska Miedź oraz TAURON Polska Energia. Intencją wyrażoną w liście intencyjnym było aby Skarb Państwa nabył udziały w spółce PGE EJ 1 do dnia 31 grudnia 2020 roku, jednakże i ten termin nie został dotrzymany.

Aktualnie działalność spółki PGE EJ1 koncentruje się na opracowaniu Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) oraz Raportu Lokalizacyjnego. Jednocześnie kontynuowane są badania lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch rozważanych wariantach lokalizacyjnych: „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gmina Krokowa i Gniewino). Zakończenie prac nad raportami zaplanowano na drugą połowę 2021 roku.


Podziel się z innymi


Komentarze