Serwis informacyjny

MKiŚ: młodzież pracuje nad edukacją ekologiczną i klimatyczną w polskich szkołach

Data dodania: środa, 23 grudnia 2020, autor: pap-mediaroom.pl/

Młodzieżowa Rada Klimatyczna stworzyła raport w sprawie edukacji ekologicznej i klimatycznej, którego celem jest zapoczątkowanie prac nad jej ulepszeniem i rozszerzeniem w polskich szkołach. Raport został przygotowany w oparciu o opinię ponad 150 uczniów, nauczycieli i rodziców z całej Polski.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna to organ doradczy i opiniodawczy, działający przy Ministrze Klimatu i Środowiska. W skład Rady wchodzi 32 Członków pochodzących z całej Polski, reprezentujących różne środowiska i grupy wiekowe. Głównym zadaniem Młodzieżowej Rady Klimatycznej jest pośredniczenie między głosem młodego pokolenia a decydentami.

23 listopada Młodzieżowa Rada Klimatyczna zorganizowała zdalne konsultacje z osobami reprezentującymi różne środowiska działające na rzecz ekologii i klimatu. W spotkaniu wzięli udział głównie uczniowie, lecz nie zabrakło również nauczycieli oraz rodziców.

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji oraz anonimowej ankiety Członkowie Młodzieżowej Rady Klimatycznej przygotowali raport, w którym znalazły się zebrane opinie dotyczące obecnego stanu edukacji ekologicznej w Polsce. Przedstawili propozycje uzupełnienia i rozszerzenia treści dostępnych w chwili obecnej w programach szkolnych. Znaczna większość uczestników oceniła, że edukacja ekologiczna i klimatyczna w Polsce jest na niezadowalającym poziomie i należy rozpocząć opracowywanie programu nauki w szkołach, z rozszerzeniem zagadnień związanych z ochroną środowiska i klimatu.

Na IV posiedzeniu Młodzieżowej Rady Klimatycznej, które odbyło się 18 grudnia 2020 r., przedstawiono Ministrowi Klimatu i Środowiska stanowisko Rady, które opiera się na wnioskach z konsultacji na wyżej wymienione tematy.

Uczestnicy konsultacji wspólnie zastanowili się nad propozycjami tematów, które mogłyby być zaimplementowane w nauczaniu szkolnym. Jako najważniejsze z nich uczniowie wskazywali recykling oraz zmiany indywidualne, które każdy może wprowadzić w swoim życiu, aby chronić środowisko. Ponadto pojawił się też problem kryzysu klimatycznego, w tym: jego przyczyn, skutków i możliwych rozwiązań. Pozostałymi kwestiami, które zostały podjęte w dyskusji były: smog, wylesianie, zrównoważony rozwój, energetyka jądrowa, wymieranie gatunków, historia zmian klimatu, polska przyroda oraz wpływ przemysłu mięsnego na klimat.

Stwierdzono, że powinien zostać stworzony specjalny, oddzielny przedmiot nauczany w szkołach poświęcony kwestiom dotyczących klimatu i środowiska. Oprócz zgłębienia tej tematyki w szkołach, uczestnicy konsultacji uważają, że tematy środowiskowe powinny częściej pojawiać się w mediach i docierać również do starszych osób.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna, współpracując z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz innymi podmiotami podejmie pracę na rzecz pojawienia się rzetelnej i kompleksowej edukacji ekologicznej oraz klimatycznej, która będzie zgłębiać problem kryzysu klimatycznego oraz ochrony środowiska.

Raport można pobrać pod linkiem.


Podziel się z innymi


Komentarze