Serwis informacyjny

Polska w Radzie Gubernatorów MAEA

Data dodania: piątek, 13 listopada 2020, autor: nuclear.pl

Ambasador Dominika Krois, Stała Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, złożyła swoje pełnomocnictwo do reprezentowania Polski w Radzie Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej kadencji 2020-2022. Jej pierwszym zastępcą będzie dr Łukasz Młynarkiewicz, Prezes PAA, drugim zastępcą – Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zaś trzecim – Pan Arkadiusz Michoński, Zastępca Stałej Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych Wiedniu.

Flaga MAEA
Flaga MAEA

Konferencja Generalna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zatwierdziła wybór Polski na członka Rady Gubernatorów 24 września 2020 roku.

Dzięki członkostwu w Radzie, Polska uzyska bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w tym na wydawane przez IAEA zalecenia w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej oraz działania Agencji w zakresie nieproliferacji i kontroli zabezpieczeń jądrowych.

Polska po raz ostatni była reprezentowana w Radzie Gubernatorów IAEA w latach 2012-2014.

Czym jest Rada Gubernatorów MAEA?

Rada Gubernatorów liczy 35 spośród 172 państw członkowskich Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Jest jednym z dwóch, obok dorocznej Konferencji Generalnej, organów IAEA odpowiedzialnych za kierunki jej działań.

Rada analizuje i przedstawia Konferencji Generalnej zalecenia dotyczące sprawozdań finansowych, zadań programowych oraz budżetu IAEA. Rozpatruje wnioski o członkostwo w Agencji, zatwierdza standardy bezpieczeństwa IAEA oraz porozumienia w zakresie zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Czym zajmuje się Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej?

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej powstała w 1957 roku (Polska jest członkiem-założycielem). Agencja jest wyspecjalizowaną, autonomiczną agendą systemu ONZ, powołaną do koordynacji wszelkich działań związanych z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej na świecie. Wspiera Państwa członkowskie w wykorzystaniu technologii jądrowych, zajmuje się również wypracowywaniem jednolitych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz realizacją zadań w ramach międzynarodowego reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

Źródło: PAA


Podziel się z innymi


Komentarze