Serwis informacyjny

Spuszczanie do morza radioaktywnej wody z EJ Fukushima bez zagrożenia do środowiska

Data dodania: piątek, 16 października 2020, autor: nuclear.pl

Ogólnopolskie media informują dziś o ogłoszonej decyzji japońskich władz o spuszczeniu do morza radioaktywnej wody z Elektrowni Jądrowej Fukushimy. Tymczasem proces ten, przygotowywany od kilku lat i będący pod stałą kontrolą MAEA, nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska.

Zbiorniki z wodą w EJ Fukushima, fot. TEPCO
Zbiorniki z wodą w EJ Fukushima, fot. TEPCO

Po trzęsieniu ziemi w marcu 2011 roku i wywołanego nim tsunami doszło do wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi. Po kontrolowanym wypuszczeniu pary w celu obniżenia ciśnienia w reaktorze, a także w kolejnych dniach w wyniku kolejno następujących eksplozjach wodoru doszło do skażenia terenu elektrowni i otaczającego ją środowiska izotopami jodu, cezu i plutonu.

Podjęta przez operatora elektrowni akcja usuwania skutków awarii przewidywała również konieczność usunięcia skażonej wysokoaktywnymi zanieczyszczeniami wody znajdującej się w budynkach reaktorów czy maszynowniach i zmagazynowania jej w zbiornikach, tak aby nie przedostała się ona do środowiska. W wyniku prowadzonych prac dekontaminacyjnych na terenie elektrowni powstało ponad 1000 zbiorników, które wypełniano wodą gruntową i wodą chłodzącą.

Zanieczyszczona woda została poddana oczyszczaniu w procesie znanym jako Advanced Liquid Processing System (ALPS) w celu usunięcia wszystkich radionuklidów z wyjątkiem trytu, a następnie przechowywana na terenie elektrowni. Całkowita pojemność zbiorników wynosi obecnie około 1,3 miliona metrów sześciennych a wszystkie zbiorniki byłyby pełne około połowy 2022 roku.

W związku z tym, w lutym 2020 roku opublikowano raport dotyczący dwóch potencjalnych metod utylizacji oczyszczonej wody: zrzut wody do morza lub odparowywanie do atmosfery. Jednocześnie rząd Japonii zwrócił się do MAEA o przegląd zarządzania magazynowaną wodą, w tym raportu wydanego 10 lutego.

W opublikowanym 2 kwietnia 2020 roku przeglądzie zespół MAEA potwierdził, że obydwie opcje kontrolowanej utylizacji są technicznie wykonalne. Są również rutynowo wykorzystywane w elektrowniach jądrowych na całym świecie na podstawie specjalnych zezwoleń regulacyjnych na podstawie ocen bezpieczeństwa i wpływu na środowisko. Eksperci MAEA przekazali, że zalecenia podkomitetu dla rządu Japonii opierały się na wszechstronnej i naukowo uzasadnionej analizie.

Izotopem promieniotwórczym, które pozostał w oczyszczonej wodzie i zostałyby uwolniony do morza, jest tryt. Tryt, który jest izotopem wodoru, jest prawie niemożliwy do usunięcia, ponieważ sam staje się częścią cząsteczki wody. Jednakże tryt ma stosunkowo krótki okres półrozpadu, wynoszący 12,33 lat. Rozpada się w wyniku rozpadu β−, podczas którego powstaje atom helu 3He oraz następuje emisja elektronu. Tryt nie jest łatwo wchłaniany przez organizmy morskie lub osady na dnie morskim a promieniowanie beta, które jest promieniowaniem mało przenikliwym nie stanowi zagrożenia dla żywej tkanki, jak np. promieniowanie gamma czy neutronowe.


Podziel się z innymi


Komentarze