Serwis informacyjny

64. Konferencja Generalna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Data dodania: środa, 23 września 2020, autor: nuclear.pl

Rozpoczęła się 64. Konferencja Generalna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Wydarzenie trwać będzie od 21 do 25 września 2020.

Obrady Konferencji Generalnej MAEA, fot. Dean Calma / IAEA
Obrady Konferencji Generalnej MAEA, fot. Dean Calma / IAEA

Tegoroczna Konferencja ma szczególny charakter w związku z pandemią COVID-19. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ilość uczestników krajowych delegacji została ograniczona, a część krajowych wystąpień została nagrana wcześniej.

Polskiej delegacji przewodniczy Pan Michał Kurtyka, Minister Klimatu, natomiast Państwową Agencję Atomistyki reprezentuje Prezes - dr Łukasz Młynarkiewicz. Obaj uczestniczą w konferencji wirtualnie. Polskę na sali obrad reprezentuje Ambasador Dominika Krois, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu.

Minister Kurtyka wygłosił przemówienie w imieniu Polski pierwszego dnia obrad. Przedstawiając stanowisko naszego kraju na forum MAEA, podkreślił, że Rząd kontynuuje transformację sektora energetycznego w Polsce z uwzględnieniem roli energetyki jądrowej, zaznaczając że przedstawione zostały projekty kluczowych dwóch dokumentów w tym zakresie, czyli projekt długoterminowej strategii energetycznej (PEP2040) oraz aktualizacja Programu polskiej energetyki jądrowej, których przyjęcie przez Radę Ministrów przewidywane jest w ciągu najbliższych miesięcy.

Minister dodał, że "w kontekście wyzwania związanego ze zmianami klimatycznymi Polska chciałaby podkreślić niezbędną rolę, jaką energetyka jądrowa ma do odegrania w wysiłkach na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Naszym zdaniem MAEA powinna aktywnie zaangażować się w dyskusje na ten temat."

Minister Kurtyka zaznaczył również, że Polska aktywnie uczestniczy we współpracy międzynarodowej ukierunkowanej na ciągłe podnoszenie i utrwalanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na świecie poprzez działania na rzecz nierozprzestrzeniania broni jądrowej.Sesje Konferencji Generalnej odbywające się w sali plenarnej, w tym wystąpienia otwierające wygłaszane przez przedstawicieli delegacji, będą transmitowane na żywo przez cały okres trwania obrad.

W trakcie tygodniowych obrad przedstawiciele państw członkowskich przedyskutują szereg zagadnień związanych z globalną współpracą w różnych dziedzinach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej. Istotnym aspektem dyskusji będzie bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna.

Wszystkie obrady i prezentacje są dostępne online pod adresem https://www.iaea.org/about/governance/general-conference/gc64/events.

Źródło: PAA, Ministerstwo Klimatu


Podziel się z innymi


Komentarze