Serwis informacyjny

W liście do komisarzy KE minister klimatu podkreślił rolę energetyki jądrowej dla ochrony klimatu

Data dodania: wtorek, 23 czerwca 2020, autor: gov.pl

22 czerwca 2020 roku minister klimatu Michał Kurtyka wystosował list do komisarzy Komisji Europejskiej, w którym podkreślił rolę energetyki jądrowej dla osiągnięcia neutralności klimatycznej UE.

List został skierowany do wiceprzewodniczących KE - Fransa Timmermansa i Valdisa Dombrovskisa oraz do komisarz ds. energii Kadri Simson.

- Jesteśmy przekonani, że wszystkie dostępne technologie niskoemisyjne, które mogą pomóc w osiągnięciu UE neutralnej dla klimatu do 2050 roku, powinny być wspierane przez Unię Europejską. Dlatego byliśmy zaskoczeni, gdy energia jądrowa nie znalazła odzwierciedlenia w najnowszych politykach UE, w tym w pakiecie Europejskiego Zielonego Ładu, podczas gdy jej miejsce w taksonomii UE jest nadal kwestionowane - napisał minister Kurtyka.

- Wczasie, gdy połowa krajów UE wykorzystuje lub zamierza rozwijać energetykę jądrową w ramach transformacji energetycznej, technologia ta, zapewniająca prawie połowę niskoemisyjnego wytwarzania energii w UE, jest wyłączona z szerokich możliwości finansowych, jakie zapewnia zielona transformacja, co eliminuje równe traktowanie w sektorze energetycznym. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że udzielanie jakiegokolwiek wsparcia sektorowi jądrowemu jest kwestionowane przez wiele państw członkowskich, jesteśmy również głęboko przekonani, że nie powinno to w żaden sposób utrudniać możliwości wyboru państwom, które uważają energię jądrową za niezbędny element ich bilansu energetycznego. Pozbawienie sektora jądrowego możliwości inwestycyjnych związanych z zieloną transformacją jest niezgodne (mija się) z zasadą suwerenności energetycznej państw członkowskich i narusza zobowiązania wynikające z Traktatu Euratom w zakresie promowania rozwoju sektora jądrowego UE zapisane w art. 1 i 2c - napisał minister Kurtyka do komisarzy KE.

Szef resortu klimatu podkreślił "niezbędną rolę, jaką energia jądrowa musi odgrywać w systemach czystej energii, co jest silnie poparte najnowszymi raportami opublikowanymi m.in. przez IPCC i Międzynarodową Organizację Energetyczną, by wymienić tylko kilka. Ponadto, mając na uwadze, że wszystkie istniejące technologie energetyczne mają negatywny wpływ na środowisko, coraz więcej badań międzynarodowych stwierdza, że ślad środowiskowy energetyki jądrowej, nawet biorąc pod uwagę cały jej cykl paliwowy, na jednostkę mocy wytwórczej nie jest wyższy niż ten, pozostawiany przez odnawialne źródła energii".

W liście minister Kurtyka zwrócił także uwagę, że "odbudowa po COVID-19 uwidoczniła kolejną korzyść z rozwoju energetyki jądrowej, która jest w stanie wytworzyć szeroką wartość dodaną w wielu sektorach przemysłu i generuje dużą liczbę miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Właśnie dlatego trwające od dziesięcioleci i z trudem uzyskane europejskie przywództwo w dziedzinie technologii jądrowych nie powinno zostać zmarnowane. Przeciwnie - naszym obowiązkiem jest utrzymanie tego przywództwa i jego rozwijanie z korzyścią dla przyszłych pokoleń".

Minister Kurtyka w liście do członków KE podkreślił, że "Polska pozostaje zaangażowana w dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej, które zamierza wspierać poprzez wdrażanie zarówno technologii odnawialnych, jak i jądrowych, wykorzystując jednocześnie nieocenioną synergię między nimi. Dlatego wzywamy Komisję Europejską, jako strażnika traktatów, w tym Traktatu Euratom, do zapewnienia, aby polityka energetyczna i klimatyczna UE były rozwijane w sposób neutralny technologicznie i oparty na dowodach, włączając w to prace podejmowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i Pakietu Zrównoważonego Finansowania".


Podziel się z innymi


Komentarze