Serwis informacyjny

Powołanie dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Data dodania: wtorek, 2 czerwca 2020, autor: zuop.pl

Minister klimatu Michał Kurtyka powołał wczoraj Krzysztofa Madaja na stanowisko dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Krzysztof Madaj jest absolwentem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Bydgoszczy na Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) o specjalności technolog inżynierii chemicznej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Public Relation na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Od 2005 roku związany z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP). Od 2011 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Składowania odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. W 2015 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora ZUOP. Odpowiadał za koordynowanie, planowanie i nadzorowanie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym w Zakładzie. Od początku pracy aktywnie zaangażowany w komunikację społeczną oraz edukację związaną z odpadami promieniotwórczymi, zwłaszcza w Różanie.

Posiada uprawnienia wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wymagane na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, tj. kierownika zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych oraz kierownika składowiska odpadów promieniotwórczych.

Jest także członkiem Zespołu ds. opracowania i realizacji Krajowego Planu Postępowania z Odpadami i Wypalonym Paliwem Jądrowym oraz Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej.

Przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) jest jedyną instytucją w Polsce posiadającą zezwolenie na unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych. ZUOP powstał na mocy ustawy Prawo atomowe w dniu 1 stycznia 2002 roku.

Problem unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstał w Polsce w 1958 roku, z chwilą uruchomienia w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku koło Otwocka pierwszego badawczego reaktora jądrowego EWA. W roku 1960 powstaje w ramach Instytutu Badań Jądrowych Centrala Odpadów Promieniotwórczych, a także rozpoczynają się poszukiwania lokalizacji składowiska, zwanego w tamtych czasach Centralną Składnicą Odpadów Promieniotwórczych.

W roku 1961 Centralna Składnica Odpadów Promieniotwórczych zlokalizowana zostaje na terenie dawnego fortu wojskowego w Różanie. Jej eksploatacja rozpoczyna się w tym samym roku. Rozpoczęto także intensywne prace nad wdrożeniem pełnej technologii unieszkodliwiania odpadów, obejmującej redukcję ich objętości i procesy zestalania, pozwalającej na przekształcanie odpadów w formę dogodną do bezpiecznego transportu i długotrwałego składowania. Obecnie obiekt w Różanie nosi nazwę Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP).


Podziel się z innymi


Komentarze