Serwis informacyjny

Nastawienie mieszkańców gmin lokalizacyjnych do budowy elektrowni jądrowej

Data dodania: poniedziałek, 4 maja 2020, autor: nuclear.pl

Spółka PGE EJ1, odpowiadającą za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej przedstawiła doroczny raport z badania nastawienie mieszkańców Pomorza do budowy elektrowni jądrowej.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Przedstawione wyniki dotyczące badania opinii zostały zrealizowane na zlecenie spółki przez PBS w okresie październik-listopad 2019 roku a reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino, Krokowa.

Poparcie dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych konsekwentnie rośnie i wynosi obecnie 71% (wzrost z 69% w roku 2018). Większość ankietowanych jest za realizacją takiej inwestycji (Choczewo - 68%, Gniewino - 91%, Krokowa - 60%). Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce pozostaje nieznacznie wyższe wśród osób młodszych oraz lepiej wykształconych.

Poparcie mieszkańców gmin lokalizacyjnych dla budowy elektrowni jądrowej w ich bezpośrednim sąsiedztwie utrzymuje się na wysokim poziomie 67% (Choczewo - 64%, Gniewino - 87%, Krokowa - 55%).

Główne motywatory do popierania budowy to nowe miejsca pracy (35%), możliwość rozwoju dla gminy lokalizacyjnej (20%) oraz tańsza elektryczność (18%).

Do najczęściej wymienianych obaw respondentów, związanych z realizacją takiej inwestycji, należy strach o zdrowie i życie (30%), ryzyko wystąpienia awarii w elektrowni (30%) oraz szkodliwość takiej inwestycji dla środowiska i ludzi (18%).

67% osób uważa, że Polska potrzebuje elektrowni jądrowej, ponieważ obecne źródła są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb energetycznych naszego kraju.

40% badanych mieszkańców gmin lokalizacyjnych ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej dobrze lub bardzo dobrze. Subiektywna ocena poziomu wiedzy mieszkańców jest wyższa o 13 p.p. niż w poprzedniej edycji badania. Nadal jednak widoczna jest silna potrzeba działań informacyjnych i edukacyjnych na obszarach potencjalnych lokalizacji - 76% badanych wskazuje taką potrzebę.

Raport PGE EJ1 za 2019 rok


Podziel się z innymi


Komentarze