Serwis informacyjny

Energetyka jądrowa pod skrzydłami Ministerstwa Klimatu

Data dodania: piątek, 27 marca 2020, autor: nuclear.pl

Jak wynika z opublikowanych w Dzienniku Ustaw rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 roku zmieniły się zakresy działań Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Klimatu. Zgodnie z opublikowanymi dokumentami Minister Klimatu objął kierowanie energią jako działem administracji rządowej.

Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl
Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl

Tym samym Departament Energii Jądrowej został przeniesiony z Ministerstwa Aktywów Państwowych do Ministerstwa Klimatu. Jednostką podległą Ministrowi Klimatu stał się również Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Departament Energii Jądrowej powstał w marcu 2009 roku w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki. Jego pierwszym dyrektorem był Andrzej Chwas. Po utworzeniu Ministerstwa Energii w listopadzie 2015 roku Departament Energii Jądrowej stał się jego częścią. 15 listopada 2019 roku, w dniu powołania drugiego rządu Mateusza Morawieckiego w miejsce Ministerstwa Energii powstało Ministerstwo Aktywów Państwowych, utworzono również Ministerstwo Klimatu, które miało przejąć nadzór nad sprawami związanymi z energetyką. Ostatecznie Departament Energii Jądrowej pozostał w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Od lutego 2019 roku Dyrektorem Departamentu Energii Jądrowej jest Tomasz Nowacki.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej w Polsce do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, którego działalność reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku – Prawo atomowe oraz późniejsze akty wykonawcze do tej ustawy. Pełnienie obowiązków Prezesa PAA z dniem 11 września 2019 roku powierzono dr. Łukaszowi Młynarkiewiczowi.


Podziel się z innymi


Komentarze