Serwis informacyjny

Warsztaty MAEA z modelowania rozwoju kadr dla energetyki jądrowej

Data dodania: wtorek, 15 października 2019, autor: gov.pl/energia

W dniu 14 października 2019 roku w Ministerstwie Energii rozpoczęły się czterodniowe specjalistyczne warsztaty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich dla energetyki jądrowej. Szkolenie jest współorganizowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) z Wiednia.

Warsztaty MAEA, fot. ME
Warsztaty MAEA, fot. ME

W trakcie warsztatów eksperci MAEA przedstawią najlepsze praktyki światowe w tym zakresie oraz omówią standardy obowiązujące w energetyce jądrowej. W części praktycznej uczestnicy zostaną przeszkoleni z obsługi specjalnego oprogramowania służącego do modelowania rozwoju zasobów ludzkich dla energetyki jądrowej (Nuclear Power Human Resource Model).

W warsztatach uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Energii, Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, PGE EJ1 oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Szkolenie potrwa do 17 października 2019 roku.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wspiera państwa członkowskie - wprowadzające energetykę jądrową - w ich planach rozwoju zasobów ludzkich. Pomaga ocenić potrzeby kadrowe kluczowych organizacji zaangażowanych w program energetyki jądrowej i wspiera ich w określeniu programów zawodowych i edukacyjnych w tym zakresie.

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii - realizując zadania wynikające z Programu polskiej energetyki jądrowej - współpracuje z MAEA m.in. w ramach Programu Współpracy Technicznej (Technical Cooperation). Dotychczas w Polsce zorganizowano warsztaty narodowe m.in. w następującej tematyce:

  • Jak zostać świadomym nabywcą: rozwój kompetencji i zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej.
  • Proces przygotowania kontraktu dla elektrowni jądrowej, strategia i alokacja ryzyka,
  • Kody i standardy jądrowe w łańcuchach dostawców konstrukcji spawanych i usług NDT w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
  • Postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi przez operatora elektrowni jądrowej.


Podziel się z innymi


Komentarze