Serwis informacyjny

Polska dzieli się doświadczeniami w zakresie wywozu wysokowzbogaconego uranu

Data dodania: poniedziałek, 1 lipca 2019, autor: nuclear.pl

W Gdańsku zakończyło się międzynarodowe spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie wywozu wysokowzbogaconego paliwa jądrowego do kraju pochodzenia. Spotkanie trwało od 17 do 20 czerwca 2019 r. Spotkanie zorganizował Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) wspólnie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA).

Wypalone paliwo jądrowe, fot. US DoE
Wypalone paliwo jądrowe, fot. US DoE

Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń z realizacji programów wywozu wysokowzbogaconego wypalonego paliwa jądrowego z reaktorów badawczych do Chin, Federacji Rosyjskiej i USA. Polska realizowała wywóz takiego paliwa w ramach programu Global Threat Reduction Initiative (GTRI) w latach 2009-2016.

Reaktory badawcze wykorzystywane są na całym świecie do produkcji radioizotopów dla medycyny i przemysłu oraz do realizacji programów badawczych w różnych dziedzinach nauki, w tym fizyce, biologii czy badaniach materiałowych.

Obecnie ponad połowa z 245 działających na świecie reaktorów badawczych korzysta z wysokowzbogaconego uranu jako paliwa jądrowego. Jest to jednak materiał uznawany za niebezpieczny z uwagi na możliwość jego wykorzystania do działań terrorystycznych bądź tworzenia broni masowego rażenia.

Dlatego Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oraz Departament Energii USA w ramach inicjatywy GTRI podejmują działania w celu przekazania wysokowzbogaconego paliwa jądrowego do krajów pochodzenia. W ramach działań realizowane jest również wsparcie dla konwersji rdzenia reaktorów badawczych tak, aby wykorzystywał paliwo niskowzbogacone.

Wywóz wysokowzbogaconego wypalonego paliwa jądrowego z Polski realizowany był w latach 2009-2016. Dzięki inicjatywie GTRI, prowadzonej przez NNSA i obejmującej ponad 20 krajów eksploatujących reaktory badawcze z paliwem jądrowym typu HEU, do Federacji Rosyjskiej wywieziono ponad 4000 elementów paliwowych, które zostały wykorzystane w reaktorach badawczych EWA i MARIA. Zawierały one łącznie 187 kg uranu 235 i ponad 16 kg plutonu.

W ramach realizacji programu GTRI w latach 2012-2014 przystosowano również reaktor MARIA m.in. poprzez modernizację pierwotnego obiegu chłodzenia kanałów paliwowych do pracy z wykorzystaniem paliwa niskowzbogaconego o zawartości poniżej 20% izotopu U-235, a także wywieziono w dwóch partiach w 2006 i 2007 roku do Rosji świeże wysokowzbogacone paliwo jądrowe.

Źródło: PAA, nuclear.pl


Podziel się z innymi


Komentarze