Serwis informacyjny

Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych popierają rowój energetyki jądrowej

Data dodania: czwartek, 7 marca 2019, autor: nuclear.pl

PGE EJ 1 cyklicznie bada nastawienie mieszkańców do budowy elektrowni jądrowej w ich sąsiedztwie. Wyniki najświeższych badań dowodzą, że poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynosi już 69 proc. i zwiększyło się o 2 pp. w stosunku do ubiegłego roku.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Celem badania była weryfikacja poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w gminach lokalizacyjnych. Badanie sondażowe zostało przeprowadzone na zlecenie PGE EJ 1 przez PBS w okresie listopad – grudzień 2018 r. Badanie przeprowadzono w potencjalnych lokalizacjach budowy pierwszej elektrowni jądrowej, gminach Choczewo, Gniewino, Krokowa.

Poparcie dla inwestycji
Poparcie wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wynosi 66%, natomiast poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce wynosi 69% i zwiększyło się o 2 pp. w stosunku do ubiegłego roku. Poparcie dla budowy elektrowni w sąsiedztwie nie zmieniło się od poprzedniej fali badania, jednak stosunek mieszkańców do takiej inwestycji w pobliżu ich miejsca zamieszkania uległ poprawie. Zmniejszyła się liczba osób będących zdecydowanymi przeciwnikami przedsięwzięcia (migracja do grupy umiarkowanych przeciwników).

Coraz więcej mieszkańców gmin lokalizacyjnych, którzy nie popierają budowy elektrowni jądrowej w Polsce, jest skłonnych zmienić swoje zdanie w tej kwestii, jeżeli pomoże to w ograniczeniu niekorzystanych zmian klimatycznych, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a elektrownia zostanie zbudowana z zachowaniem najwyższej ostrożności (co piąty badany).

Główne motywatory do popierania budowy to nowe miejsca pracy, możliwość rozwoju dla gminy lokalizacyjnej oraz tańsza elektryczność. 78% osób (wskazanie: raczej się zgadzam, zdecydowanie się zgadzam) uważa, że Polska potrzebuje elektrowni jądrowej, ponieważ obecne źródła są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb energetycznych naszego kraju.

Opinie o Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL)
Program polega na finansowaniu lub dofinansowaniu inicjatyw istotnych dla mieszkańców gmin lokalizacyjnych oraz rozwoju regionu. Program Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych jest oceniany pozytywnie przez mieszkańców – czterech na pięciu jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (79%). W przyszłości mieszkańcy gmin lokalizacyjnych chcieliby, aby wsparcie otrzymały projekty związane z ogólnym rozwojem gminy (17%), infrastrukturą (drogi, chodniki, oświetlenie, kanalizacja) (15%), edukacją, szkolnictwem, żłobkami i przedszkolami (14%), nowymi miejscami pracy oraz wsparciem lokalnych firm (12%).

Wiedza o energetyce jądrowej w gminach lokalizacyjnych
Prawie połowa badanych zauważyła w swojej okolicy punkty informacyjne, w których mogą pozyskać informacje na temat energetyki jądrowej. Odwiedził je co czwarty mieszkaniec gminy. Osoby, które odwiedziły punkty informacyjne wystawiają im dobrą ocenę – 89% badanych ocenia punkt pozytywnie, w tym 20% wystawia skrajnie wysoką ocenę.

Co czwarty mieszkaniec badanych gmin ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej dobrze lub bardzo dobrze (27%). Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat energetyki jądrowej są niezmiennie opinie znajomych lub rodziny (28%) oraz Internet (17%). 60% mieszkańców badanych gmin słyszało kiedykolwiek o programie „Świadomie o atomie”, który jest programem edukacyjnym prowadzonym przez Spółkę PGE EJ 1.

Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych nie mają preferowanych źródeł informacji na temat budowy elektrowni jądrowej. Wszystkie proponowane źródła (opinie innych, Internet, telewizja, prasa, radio, szkoła lub studia) w podobnym stopniu uważają za potrzebne.

Wpływ elektrowni jądrowej na życie mieszkańców
Prawie co czwarty badany (24%) rozmawiał w ciągu ostatnich miesięcy na temat budowy elektrowni jądrowej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Rozmowy takie mają miejsce przede wszystkim w gronie rodziny (62%), przyjaciół lub znajomych (50%). 17% deklaruje prowadzenie rozmów na temat budowy elektrowni w swoim miejscu pracy.

Co drugi mieszkaniec gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie (51%).

Przyszłe korzyści z inwestycji
Respondenci są świadomi możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw związanego z budową elektrowni. 43% badanych ma pozytywne skojarzenia z energetyką jądrową i wskazuje, że korzyścią dla nich po zbudowaniu elektrowni jądrowej byłaby tańsza energia elektryczna. 42% odpowiedziało, że budowa byłaby korzystna dla rozwoju gminy, a 29% wskazań dotyczyło rozwoju infrastruktury w gminie.

Zdaniem badanych głównymi beneficjentami budowy elektrowni będzie przede wszystkim gmina (17%), w której zostanie zbudowana elektrownia jądrowa i jej mieszkańcy, a także polscy politycy (16%), firmy produkujące energię elektryczną (14%) i te odpowiadające za budowę elektrowni jądrowej (14%).

Instytucje zaangażowane w budowę elektrowni jądrowej w Polsce
W tym roku, już co czwarty mieszkaniec gmin lokalizacyjnych (24%) wskazuje na PGE EJ 1 jako firmę zaangażowaną w budowę, a 19% wskazuje ogólnie grupę PGE. Nadal najczęściej wskazywaną instytucją odpowiedzialną za budowę elektrowni jądrowej w Polsce jest polski rząd (38%).


Podziel się z innymi


Komentarze