Serwis informacyjny

Eksperci MAEA pozytywnie ocenili program audytów wewnętrznych PAA

Data dodania: poniedziałek, 25 lutego 2019, autor: nuclear.pl

Od 19 do 21 lutego 2019 r. trwała trzydniowa Misja doradcza Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (ang. IAEA - International Atomic Energy Agency) z zakresu przygotowania PAA do wdrażania programu auditów wewnętrznych dedykowanego dla dozoru jądrowego. Misja została zorganizowana i przygotowana z inicjatywy PAA. Jej celem było omówienie roli i znaczenia audytów wewnętrznych w pracach urzędu dozoru jądrowego.

Logo PAA
Logo PAA

Podczas spotkania przedstawiono rolę międzynarodowych standardów i wytycznych MAEA, omówiono kluczowe właściwości programu audytowego oraz zapoznano przyszłych auditorów PAA z najlepszymi praktykami z innych dozorów jądrowych w tym zakresie. Ekspertom MAEA zostały przedstawione dotychczasowe działania dokonane w zakresie przygotowań do wdrażania dedykowanego programu auditów wewnętrznych.

Uczestnicy spotkania dokonali analizy głównych czynników wpływających na przeprowadzenie auditów oraz ustalili dalsze kroki niezbędne dla realizacji programu. Na podstawie ustaleń dokonanych wraz z ekspertami MAEA, opracowany zostanie szczegółowy plan dalszych działań doskonalących procedurę w zakresie przygotowania i przeprowadzania auditów, a także formułowania działań poauditowych.

W celu zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji zadań dozoru jądrowego, kierownictwo PAA ustanowiło system zarządzania, który rozwijany jest w oparciu o międzynarodowe wymagania norm MAEA - w szczególności GSR Part 2. Projekt wdrożenia auditów wewnętrznych dedykowanych dla dozoru jądrowego realizowany jest w ramach ciągłego wdrażania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania.

Państwowa Agencja Atomistyki, jest urzędem zapewniającym obsługę Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, będącego centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska.


Podziel się z innymi


Komentarze