Serwis informacyjny

Na posiedzeniu IFNEC w Japonii o polskim atomie

Data dodania: poniedziałek, 19 listopada 2018, autor: gov.pl/energia

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii Józef Sobolewski reprezentował Polskę podczas spotkania Międzynarodowych Ram Współpracy dla Energetyki Jądrowej (IFNEC) w dniach 13-15 listopada 2018 r. w Tokio w Japonii. IFNEC (International Framework for Nuclear Energy Cooperation) stanowi forum współpracy państw zaangażowanych w pokojowy rozwój energetyki jądrowej.

Dyrektor Józef Sobolewski uczestniczył w posiedzeniach Grupy Sterującej oraz Komitetu Wykonawczego IFNEC, gdzie przedstawił stanowisko narodowe dotyczące planów wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce.

Komitet Wykonawczy IFNEC podkreślił rolę, jaką energetyka jądrowa odgrywa w wielu krajach, będąc stabilnym, zeroemisyjnym i długookresowym źródłem energii elektrycznej. Zwrócił też uwagę na możliwości zwiększenia udziału atomu w globalnej energetyce poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii przy budowie reaktorów jądrowych i w cyklu paliwowym, a także przez zwiększenie integracji energetyki jądrowej z innych czystymi źródłami energii.

Szef Departamentu Energii Jądrowej ME uczestniczył ponadto w konferencji IFNEC ”Wyzwania i szanse stojące przed energetyką jądrową w kontekście transformacji energetycznej: innowacje i działania na rzecz rozwoju czystej energetyki jądrowej”, podczas której zaprezentował założenia polskiego projektu wdrożenia reaktorów wysokotemperaturowych (HTR).

Podczas pobytu w Tokio, Dyrektor Józef Sobolewski odbył także spotkania bilateralne z Ministrem Spraw Zagranicznych Japonii (MOFA) Taro Kono, a także z wysokimi przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) i Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT), parlamentarzystami partii rządzącej T. Noda i T. Tanoze oraz z Prezydentem Japońskiej Agencji Energii Atomowej (JAEA) Toshio Kodama. Podczas spotkań omawiano możliwości dwustronnej współpracy w energetyce jądrowej i pracach nad rozwojem reaktorów HTR.

IFNEC to organizacja międzyrządowa utworzona w 2006 roku z inicjatywy Stanów Zjednoczonych. Polska przystąpiła do niej w 2007 roku. Obecnie w jej pracach uczestniczy 69 podmiotów: 34 kraje członkowskie, 31 państw-obserwatorów oraz 4 organizacje międzynarodowe.

Poprzednie spotkanie IFNEC w dniach 8-9 listopada 2017 roku miało miejsce w Agencji Energii Jądrowej OECD w Paryżu.


Podziel się z innymi


Komentarze