Serwis informacyjny

W Warszawie rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja dotycząca reaktorów HTR

Data dodania: poniedziałek, 8 października 2018, autor: nuclear.pl

- Zbliża się moment, kiedy reaktory IV generacji pozwolą na wykorzystanie energii jądrowej w wielu nowych obszarach – powiedział wiceminister energii Tomasz Dąbrowski otwierając Międzynarodową Konferencję HTR, która odbywa się w dniach 8-10 października 2018 roku w Warszawie.

Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski na konferencji HTR, fot. ME
Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski na konferencji HTR, fot. ME

Wiceminister Tomasz Dąbrowski przypomniał również, że w Ministerstwie Energii w roku 2016 powołany został specjalny zespół ds. analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w Polsce.

- Zespół pod koniec ubiegłego roku zakończył swoje prace opublikowaniem raportu na temat możliwości wykorzystania tego typu reaktorów do pokrycia krajowego zapotrzebowania na ciepło przemysłowe o temperaturze do 700°C - dodał. Wnioski z tego raportu pokazują, że w skali Polski istnieje duży potencjał dla wykorzystania kogeneracji w technologii HTR, związany z zapotrzebowaniem na ciepło o wysokich temperaturach, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, czy celulozowo-papierniczym.

- Rząd jest świadomy potrzeby dalszych nakładów na działalność naukowo-badawczą w zakresie reaktorów wysokotemperaturowych, stąd Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało wsparcie finansowe w wysokości 5 milionów dolarów dla wspólnego wniosku projektowego Ministerstwa Energii, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, obejmującego prace zmierzające do uruchomienia małego wysokotemperaturowego reaktora badawczego - zapewnił wiceminister Dąbrowski.

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii Józef Sobolewski przypomniał, że projekt reaktora HTR w Polsce został wpisany do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie założono budowę pierwszego reaktora komercyjnego o mocy 150-300 MW.

W ramach tej inicjatywy ważnym krokiem będzie utworzenie Centrum Naukowo-Przemysłowego do wdrożenia w Polsce reaktorów wysokotemperaturowych. Obecnie trwają prace nad powołaniem tego podmiotu.

Warszawska konferencja HTR 2018 to dziewiąte międzynarodowe spotkanie tematyczne poświęcone wysokotemperaturowym reaktorom jądrowym. O najbezpieczniejszej i najbardziej obiecującej technologii reaktorów jądrowych - HTGR (High Temperature Gascooled Reactors) dyskutują przedstawiciele świata nauki i przemysłu. Technologia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych chłodzonych gazem jest uznawana za jedną z najbardziej obiecujących technologii reaktorowych na świecie.


Podziel się z innymi


Komentarze