Serwis informacyjny

Międzynarodowa Agencja Energii o przyszłości energetyki jądrowej dla ochrony klimatu

Data dodania: piątek, 29 czerwca 2018, autor: gov.pl/energia

O przyszłości energetyki jądrowej i jej roli w osiągnięciu celów związanych z ochroną klimatu dyskutowali w Paryżu przedstawiciele państw zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energii (MAE - International Energy Agency). W spotkaniu „Energetyka Jądrowa: Dziś i Jutro”, które odbyło się 28 czerwca 2018 r. uczestniczyli przedstawiciele rządów, eksperci oraz szefowie firm energetycznych. Polskę reprezentował dyrektor Departamentu Energii Jądrowej ME Józef Sobolewski.

- Energia jądrowa ciągle odgrywa dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – powiedział w wystąpieniu otwierającym dyrektor generalny MAE Dr Faith Birol. - Jednak obecne podejście polityczne sprawia, że jest mała szansa na znaczący wzrost energetyki jądrowej w krajach rozwiniętych. Dokonywane są jednak wysiłki, aby pobudzać rozwój innowacji, które mogą ten obraz zmienić – dodał szef MAE.

Zastępca sekretarza ds. energii USA Dan Brouillette w swoim wystąpieniu powiedział, że Stany Zjednoczone chcą zwiększyć wykorzystanie energii jądrowej, ponieważ znają jej zalety. - Zaczynamy dostrzegać potencjał energii jądrowej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i osiągnieciu celów klimatycznych – podkreślił sekretarz Dan Brouillette.

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę wykreowania prawdziwego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, bo jak podkreślił „rynek to handel towarami bez subsydiów”. - Energia elektryczna jest jednym z podstawowych dóbr człowieka, którego bezpieczeństwo dostaw powinno zapewnić państwo po akceptowalnej cenie – powiedział dyrektor Sobolewski. Zwrócił też uwagę, że decydowanie o sposobie produkcji energii i obrocie nią jest kwestią, która wpływa bezpośrednio na suwerenność państwa. - Jeżeli chcemy na poważnie podejść do rozwiązania problemów klimatycznych, powinniśmy uznać energetykę jądrową za źródło czystej energii, na równi z OZE - podkreślił przedstawiciel resortu energii.

W trakcie spotkania „Energetyka Jądrowa: Dziś i Jutro” odbyły się sesje tematyczne poświęcone: wyzwaniom związanym z realizacją celów polityki jądrowej przy jednoczesnym zrównoważeniu celów gospodarczych, środowiskowych i bezpieczeństwa energetycznego, pozycji energetyki jądrowej na dojrzałych rynkach energii oraz potencjałowi technologii jądrowych do sprostania przyszłym wyzwaniom związanym z elastycznością energetyczną i redukcją poziomu emisji.

W skali globu energetyka jądrowa pozwala zmniejszyć rocznie emisję CO2 o 2 GT (2 miliardy ton), co jest równoważne usunięciu z dróg 400 milionów samochodów. Obecnie najwięcej elektrowni jądrowych buduje się w Azji a połowa z nich powstaje w dwóch krajach: Chinach i Indiach. Najnowszy dokument MAE „World Energy Outlook New Policies Scenario” wskazuje, że te dwa kraje będą odpowiedzialne za 90% światowego wzrostu produkcji energii w elektrowniach jądrowych do 2040 r.


Podziel się z innymi


Komentarze