Serwis informacyjny

Współpraca polskiego i brytyjskiego przemysłu jądrowego

Data dodania: niedziela, 19 listopada 2017, autor: me.gov.pl

W dniu 14 listopada 2017 r. Ministerstwo Energii wraz z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce zorganizowało konferencję z udziałem polskich i brytyjskich przedsiębiorstw zainteresowanych budowaniem kompetencji w zakresie współpracy z przemysłem jądrowym. Partnerami wydarzenia byli Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Nuclear Industry Association.

- Program polskiej energetyki jądrowej przyjęty w 2014 r. jest aktualny, na początku grudnia zaktualizowana wersja dokumentu trafi do konsultacji międzyresortowych – powiedział podczas konferencji Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Józef Sobolewski. Podkreślił także, że chcemy by nasze przedsiębiorstwa w możliwie największym stopniu były zaangażowane w projekt jądrowy i były konkurencyjne w stosunku do zagranicznych dostawców. Możliwość wymiany doświadczeń z partnerami brytyjskimi mającymi bogate doświadczenie w sektorze jądrowym daje wiele możliwości do budowania nowych kompetencji i stwarza szanse rozwoju dla polskich przedsiębiorstw.

Zastępca Ambasadora Wielkiej Brytanii David Reed zaakcentował, że dzięki dwustronnym spotkaniom, takim jak konferencja w Ministerstwie, przedsiębiorstwa brytyjskie mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami wynikającymi z realizacji zamówień dla sektora jądrowego. Polskie i brytyjskie firmy mogą nawiązywać współpracę oraz budować swoje kompetencje.

W ramach konferencji przedstawiciele 40 polskich przedsiębiorstw, izb gospodarczych, ośrodków naukowych spotkali się z brytyjskimi przedsiębiorstwami sektora jądrowego. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń związanych z budowaniem kompetencji krajowego przemysłu kooperującego z energetyką jądrową oraz nawiązanie kontaktów handlowych.

Istotnym elementem konferencji były spotkania dwustronne polskich i brytyjskich firm, których celem m.in. była promocja polskich przedsiębiorstw przemysłowych zainteresowanych nawiązaniem lub rozszerzeniem współpracy z brytyjskim sektorem jądrowym.

Energia jądrowa obok odnawialnych źródeł energii pozostaje dla Wielskiej Brytanii kluczowym elementem strategii redukcji emisji CO2 o 80% do roku 2050. Kraj ten opanował pełny cykl paliwowy, w tym wzbogacanie uranu i przerób wypalonego paliwa i jest samowystarczalny pod względem zaopatrzenia w paliwo jądrowe oraz postępowania z odpadami promieniotwórczymi.

Obecnie w UK eksploatowanych jest 15 reaktorów energetycznych o łącznej mocy 8,88 GWe, które dostarczają 21% krajowej produkcji energii elektrycznej. Polityka energetyczna Wielkiej Brytanii z 2015 r. zakłada możliwość redukcji udziału węgla w produkcji energii elektrycznej, budowę nowych gazowych bloków energetycznych oraz zwiększenie udziału energii jądrowej w bilansie energetycznym. Rząd brytyjski zamierza do 2030 r. zwiększyć o 16 GWe moc zainstalowaną w elektrowniach jądrowych (w pięciu lokalizacjach).


Podziel się z innymi


Komentarze