Serwis informacyjny

ME: Na posiedzeniu IFNEC o polskim programie jądrowym

Data dodania: niedziela, 19 listopada 2017, autor: me.gov.pl

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii Józef Sobolewski reprezentował Polskę podczas spotkania Międzynarodowych Ram Współpracy dla Energetyki Jądrowej (IFNEC) w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Agencji Energii Jądrowej OECD w Paryżu.

IFNEC (International Framework for Nuclear Energy Cooperation) stanowi forum współpracy państw zaangażowanych w pokojowy rozwój energetyki jądrowej, która spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i nieproliferacji.

Dyrektor Józef Sobolewski uczestniczył w posiedzeniach Grupy Sterującej oraz Komitetu Wykonawczego IFNEC. W czasie spotkania przedstawił stanowisko narodowe dotyczące planów wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce.

Komitet Wykonawczy IFNEC podkreślił rolę, jaką energetyka jądrowa odgrywa w wielu krajach, będąc stabilnym, zeroemisyjnym i długookresowym źródłem energii elektrycznej. Zwrócił też uwagę na możliwości zwiększenia roli atomu w związku z wprowadzaniem nowoczesnych technologii, zarówno w elektrowniach jądrowych, jak i w podmiotach cyklu paliwowego.

IFNEC to organizacja międzyrządowa utworzona w 2006 r. z inicjatywy Stanów Zjednoczonych. Polska przystąpiła do niej w 2007 r. Obecnie w jej pracach uczestniczy 69 podmiotów: 34 kraje członkowskie, 31 państw-obserwatorów oraz 4 organizacje międzynarodowe.


Podziel się z innymi


Komentarze