Serwis informacyjny

Opublikowano uchwałę w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych

Data dodania: wtorek, 29 listopada 2022, autor: nuclear.pl

Wczoraj, tj. 28 listopada 2022 roku w Monitorze Polskim została opublikowana treść, uchwalonej 2 listopada br., uchwały w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak czytamy w preambule, celem uchwały jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, stanowiącego element bezpieczeństwa państwa, oraz obniżenie i ustabilizowanie cen energii elektrycznej, obniżenie emisji gazów przez sektor elektroenergetyczny, a także stworzenie warunków do rozwoju nowego sektora gospodarki, jakim jest energetyka jądrowa.

W kolejnych paragrafach znajdujemy potwierdzenie wyboru technologii reaktorów AP1000 amerykańskiej firmy Westinghouse do budowy polskiej elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa, czyli w preferowanej lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino" lub lokalizacji "Żarnowiec".

Rada Ministrów uznała również za niezbędne niezwłoczne podjęcie działań w celu przygotowania i realizacji budowy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej, bez podania jej technologii.

W uchwale zobowiązano również ministra właściwego do spraw finansów publicznych do współdziałania z ministrem właściwym ds. energii oraz spółka polskie Elektrowni Jądrowe, w celu zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowych w sposób umożliwiający obniżenie cen energii elektrycznej i biorąc pod uwagę interes odbiorców końcowych.


Podziel się z innymi


Komentarze