Serwis informacyjny

Rozpoczął się przeładunek paliwa w 3. bloku Elektrowni Jądrowej Bohunice

Data dodania: poniedziałek, 27 czerwca 2022, autor: nuclear.pl

Jak poinformowały Slovenské elektrárne, operator słowackich elektrowni jądrowych, 18 czerwca planowo odstawiono blok nr 3 Elektrowni Jądrowej Bohunice. W czasie postoju przeprowadzony zostanie planowy przeładunek paliwa oraz planowe czynności remontowe.

Podczas postoju instalacji wymienione zostanie około 1/5 paliwa w reaktorze WWER-440. Prace remontowe instalacji reaktorowej obejmą natomiast jedną z sześciu wytwornic pary bloku, jedną z sześciu głównych pomp obiegowych chłodziwa, jeden z trzech ciągów technologicznych systemów bezpieczeństwa, przepusty prętów regulacyjnych oraz spoinę na przyłączeniu rurociągu wody zasilającej do wytwornicy pary. Prace remontowo-konserwacyjne prowadzone będą także na części konwencjonalnej instalacji: wyremontowana zostanie pompa obiegu wody chłodzącej skraplacz a misa jednej z chłodni kominowych zostanie poddana szczegółowej inspekcji. Wymienionych ma zostać także 19 tysięcy rurek obu skraplaczy blokowych (bloki EJ Bohunice posiadają po dwa turbozespoły).

– Przystępujemy do remontu generalnego bloku Bohunice 3 zaledwie półtora tygodnia po zakończeniu remontu bloku nr 4, co wymaga niezwykłego zaangażowania i wysiłku pracowników w celu zapewnienia perfekcyjnej realizacji bez niepotrzebnych komplikacji związanych z bhp, bezpieczeństwem pożarowym, radiologicznym i jądrowym – komentuje Patrik Kašo, dyrektor elektrowni.

Blok nr 3, wspomniany w wypowiedzi dyrektora, powrócił do pracy 8 czerwca. Zakres przeprowadzonego na nim remontu obejmował wytwornicę pary, dwie główne pompy obiegowe, część niskoprężną jednej z turbin oraz wymianę rurek skraplaczy. Co ciekawe, przy okazji ostawienia 14 maja, blok nr 4 uczestniczył w próbie symulowanej odbudowy słowackiego systemu elektroenergetycznego po potencjalnym blackoucie. W ramach próby energia potrzebna do zapewnienia potrzeb własnych bloku została podana z uruchomionej w warunkach całkowitego braku zasilania zewnętrznego wydzielonej części oddalonej o 70 km Elektrowni Wodnej Gabčíkovo.

Elektrownia Jądrowa Jaslovské Bohunice to najstarszy obiekt energetyki jądrowej w dawnej Czechosłowacji. W latach 1958-1972 wybudowano tu blok z unikalnym doświadczalnym reaktorem KS-150 konstrukcji czechosłowackiej. Konstrukcja ta okazała się jednak nieudana i instalację wyłączono już w 1977 roku.

W następnym etapie w Bohunicach wybudowano dwa bloki z radzieckimi reaktorami WWER-440 W-230. Przekazane do eksploatacji w latach 1980-1981 instalacje wyłączono w latach 2006-2008, nie spełniały one bowiem współczesnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa. W ruchu pozostają natomiast dwie nowsze jednostki z reaktorami WWER-440 W-213 (wbrew sugestii płynącej z niższego numeru, są to konstrukcje udoskonalone i nowsze), czyli takimi, jakie miały być zastosowane w EJ Żarnowiec. Do eksploatacji przekazano je w roku 1985.

Słowacja posiada także drugą elektrownię jądrową, Mochovce. Pracują w niej obecnie dwa bloki bardzo podobne do tych z Bohunic, choć dokończone już w demokratycznej Słowacji (przekazanie do eksploatacji w 1998 i 2000 roku). Obecnie kończone są także dwa kolejne takie bloki, których budowę wstrzymano w czasie transformacji ustrojowej, ale w odróżnieniu od Polski zakonserwowano zamiast porzucenia. Reaktor bloku Mochovce 3 osiągnął stan krytyczny po raz pierwszy 10 czerwca b.r.

Enegetyka jądrowa odgrywa kluczową rolę w słowackim systemie energetycznym, dostarczając ponad połowę wytwarzanej w tym kraju energii elektrycznej. W 2021 udział atomu wyniósł wg danych MAEA nieco ponad 52%, co stawiało ten kraj na trzecim miejscu na świecie, po Francji (69%) i Ukrainie (55%). Udział ten ma jeszcze wzrosnąć po przekazaniu do eksploatacji nowych bloków w Mochovcach – i utrzymać się na tym poziomie w nadchodzących kilkunastu latach, bowiem nawet najstarsze bloki w Bohunicach mają pracować do ok. 2045 roku. Stan taki może Słowacji przynieść nawet pozycję „atomowego lidera” w skali świata.

Na fotografii zdemontowana głowica reaktora bloku nr 3 Elektrowni Jądrowej Bohunice podczas jednego z poprzednich remontów w 2017 roku (fot. Slovenské elektrárne via Twitter)


Podziel się z innymi


Komentarze