Serwis informacyjny

STUK zaakceptował okresowy raport bezpieczeństwa dla Elektrowni Jądrowej Loviisa

Data dodania: czwartek, 5 maja 2022, autor: nuclear.pl

29 kwietnia fiński urząd dozoru jądrowego Säteilyturvakeskus (szw. Strålsäkerhetscentralen) – szerzej znany pod łatwiejszym do wymówienia dla obcokrajowców skrótem STUK, poinformował o zaakceptowaniu okresowego raportu bezpieczeństwa dla Elektrowni Jądrowej Loviisa.

Urząd stwierdził, że „Elektrownia jądrowa Loviisa spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i Fortum Power and Heat Oy może kontynuować eksploatacje bloków tego zakładu”.

Jak podano w komunikacie STUK, „raport wskazuje, że bezpieczeństwo bloków elektrowni jest zapewnione i że można kontynuować ich eksploatację. (…) [Koncern] Fortum w dużym stopniu zmodernizował elektrownię jądrową i wdrożył szeroko zakrojone modyfikacje urządzeń, układów i konstrukcji obiektu w celu poprawy bezpieczeństwa”.

Elektrownia Jądrowa Loviisa posiada dwa bloki z radzieckimi reaktorami wodnymi ciśnieniowymi typu WWER-440 W-213, wyposażone w amerykańskiej konstrukcji obudowy bezpieczeństwa i zachodnie układy automatyki i sterowania. Przekazano je do eksploatacji w latach 1977 i 1981. Obie jednostki poddano od tego czasu głębokim modernizacjom, wskutek których ich moc znamionowa netto wzrosła od projektowej wartości 420 MW do 507 MW (moc brutto to aktualnie 531 MW). Jak informuje Fortum, w 2021 roku współczynnik wykorzystania mocy elektrowni wyniósł 92,9%; dostarczyła ona 8,2 TWh, czyli ponad 10% krajowej produkcji energii elektrycznej.

Obecnie bloki EJ Fortum posiadają zezwolenia na eksploatacje do roku 2027 (blok nr 1) i 2030 (blok nr 2), czyli do uzyskania 50 lat od pierwszej synchronizacji. Jak informowaliśmy 20 marca, niedawno operator wystąpił jednak o przedłużenie zezwoleń o kolejnych 20 lat.


Podziel się z innymi


Komentarze