Serwis informacyjny

MIT: inwestycja w AP1000 wciąż atrakcyjna dla amerykańskiego rynku

Data dodania: sobota, 9 kwietnia 2022, autor: nuclear.pl

Jak informuje portal World Nuclear News, niezależna analiza przeprowadzona w będącym częścią Massachusetts Institute of Technology Centrum Nowoczesnych Jądrowych Systemów Energetycznych wykazała, że inwestycja w blok z reaktorem AP1000 wciąż może stanowić atrakcyjne rozwiązanie dla rynku amerykańskiego.

Jak wiadomo, mimo obiecujących początków, technologia AP1000 nie miała obiecującego początku w Stanach. Obie rozpoczęte inwestycje – V.C. Summer oraz Vogtle – napotkały na poważne problemy w trakcie realizacji, które doprowadziły do niewypłacalności firmy Westinghouse, całkowitego wstrzymania tej pierwszej inwestycji i poważnego przekroczenia budżetu a także pewnych opóźnień w tej drugiej.

Sytuacja ta, jak pisze autor raportu końcowego z analizy Korush Shirvan, „zdziesiątkowała zainteresowanie amerykańskich spółek energetycznych inwestycjami w duże elektrownie jądrowe”. Tym niemniej, do tej pory do eksploatacji przekazano już cztery bloki z reaktorami AP1000 w Chinach, a dwa bloki EJ Vogtle, mimo licznych problemów, także zbliżają się do ukończenia – warto tu wskazać, że nawet ze wszystkimi opóźnieniami ich budowa zmieści się najprawdopodobniej w okresie dziesięcioletnim, a więc jest dużo krótsza, niż problematyczne inwestycje w pierwsze europejskie reaktory EPR.

Wszystko to pozwala autorowi stwierdzić, że „niemal 10 lat po przystąpieniu do realizacji w USA, AP1000 stanowi teraz sprawdzoną technologię”, która charakteryzuje się „wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz prostotą w konstrukcjach i urządzeniach związanych z bezpieczeństwem a także małą zajętością terenu przez wyspę jądrową w odniesieniu do mocy, w porównaniu z innymi reaktorami lekkowodnymi, zarówno o skali gigawatów, jak i SMR.”

Po szczegółowej analizie, autorzy badania wskazują, że koszt inwestycyjny dla bloków Vogtle-3 i -4 powinien zamknąć się w kwocie ok. 28 mld dolarów, czyli 7956 USD/kW. Jednak kolejne bloki budowane z uwzględnieniem doświadczeń powinny kosztować ok. 4300 USD/kW i być realizowane w 60 miesięcy (przy założeniach pesymistycznych dla porównania wyliczono 6800 USD/kW i 100 miesięcy). Autorzy prognozują dalsze spadki w miarę realizacji kolejnych inwestycji – i tak dziesiąty kolejny blok powinien już kosztować tylko 2900 USD/kW przy realizacji w 50 miesięcy (a pesymistycznie 4500 USD/kW i 60 miesięcy) – wszystkie kwoty wyrażono wg wartości dolara dla 2018 roku.

- Wbrew być może zgodnej opinii amerykańskich spółek energetycznych, szacunkowy koszt inwestycyjny dla kolejnych bloków z reaktorami AP1000, wciąż czyni tę technologię atrakcyjną opcją dla rozwoju energetyki jądrowej na całym świecie - stwierdza autor raportu.

Poza głównymi oszacowaniami kosztów inwestycyjnych, analiza zawiera także szereg ciekawych porównań instalacji z reaktorami AP1000 do innych rozwiązań energetyki jądrowej, zarówno dużych reaktorów lekkowodnych, jak i technologii SMR. Uwzględniono zarówno kwestie finansowe, jak i inne czynniki takie jak materiałochłonność inwestycji i zajętość terenu.

Na ilustracji porównanie zużycia betonu i metali na budowę 1 MW mocy zainstalowanej w różnych elektrowniach jądrowych, fot. MIT


Podziel się z innymi


Komentarze