Serwis informacyjny

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej będzie nadal wzmacniać polsko-francuską współpracę naukową

Data dodania: czwartek, 9 września 2021, autor: nuclear.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Francuską Akademią Nauk podjęły decyzję o kontynuacji współpracy w celu przyznawania Polsko-Francuskiej Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie. Współpraca będzie możliwa dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez Fundację im. Zygmunta Zaleskiego.

fot. Académie des sciences
fot. Académie des sciences

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa została ustanowiona w 2019 r. w celu promowania polsko-francuskiej współpracy naukowej. Nagrodę może otrzymać para współpracujących ze sobą naukowców z Polski i z Francji. Pierwszy konkurs został zrealizowany przy finansowym wsparciu francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI).

We wtorek 7 września br. w Paryżu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Francuską Akademią Nauk podpisały porozumienie o kontynuacji współpracy przy przyznawaniu Nagrody. Obie strony powołają polsko-francuską Kapitułę, odpowiedzialną za merytoryczny przebieg konkursu, i będą dokonywać wyboru laureatów (w oparciu o rekomendacje Kapituły).

W Paryżu FNP podpisała także porozumienie z Fundacją im. Zygmunta Zaleskiego, która od 30 lat wspiera rozwój polskiej kultury zarówno w Polsce, jak i we Francji. W ramach umowy Fundacja Zaleskiego wspólnie z FNP będzie finansować Polsko-Francuską Nagrodę Naukową i przekaże na ten cel środki w wysokości 45 tys. euro.

- Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować z tak znakomitymi partnerami. Na polu polsko-francuskiej współpracy naukowej mamy już wiele osiągnięć i warto nagradzać te najważniejsze. Mamy nadzieję, że dzięki Nagrodzie przyczynimy się do dalszego rozwoju i zacieśnienia tej współpracy – powiedział prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

- Tworząc Polsko-Francuską Nagrodę Naukową, Francuska Akademia Nauk i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspierają wspólne starania naszych dwóch krajów na rzecz promowania wysokiej jakości badań naukowych na arenie europejskiej – dodaje dr Francis-André Wollmann, Wiceprezydent i Sekretarz Zagraniczny Francuskiej Akademii Nauk.

- Cieszymy się, że możemy poprzeć nagrodę, która łączy naukowców z Francji i Polski. Podążamy dzięki temu za Zygmuntem Zaleskim, działającym całe życie na rzecz dobrych relacji pomiędzy tymi krajami – wyjaśnia Helene Zaleski z Fundacji im. Zygmunta Zaleskiego.

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa jest przyznawana co dwa lata. Konkurs jest prowadzony w trybie nominacji. Autonominacje są także rozpatrywane. Nagroda jest skierowana do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Nabór wniosków do drugiej edycji konkursu zostanie ogłoszony jesienią br.


Podziel się z innymi


Komentarze