Serwis informacyjny

Wielka Brytania wprowadza regulacje w sprawie żeglugi jądrowej

Data dodania: piątek, 20 sierpnia 2021, autor: gov.pl/polski-atom

Wielka Brytania rozpoczęła konsultacje w sprawie proponowanych przepisów dotyczących statków o napędzie jądrowym, które umożliwiłyby jednostkom pod banderą Wielkiej Brytanii korzystanie z tego źródła energii, a statkom międzynarodowym odwiedzanie jej portów.

Wizualizacja statku badawczego o napędzie jądrowym, fot. Earth 300 Ventures
Wizualizacja statku badawczego o napędzie jądrowym, fot. Earth 300 Ventures

Brytyjska Agencja Morska i Straży Przybrzeżnej (Maritime & Coastguard Agency) stwierdza, że Wielka Brytania zobowiązuje się do umożliwienia przyjęcia nowych technologii, które producenci i właściciele statków mogą wybrać, aby spełnić wymagania prawne dotyczące zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych, a zatem ustanowi ramy regulacyjne, które będą wspierać statki o napędzie jądrowym, jako jedna z opcji paliwa alternatywnego.

W tym celu MCA chce stworzyć ustawodawstwo krajowe, które będzie odzwierciedlać postanowienia Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) oraz Kodeksu bezpieczeństwa dla jądrowych statków handlowych (Code of Safety for Nuclear Merchant Ships) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO - International Maritime Organisation) - znanego również jako Kodeks jądrowy (Nuclear Code), do którego odnosi się konwencja. Sygnatariusze konwencji SOLAS są do tego zobowiązani, ale Wielka Brytania pozostała w tyle o około 40 lat, ponieważ nie dostosowała się do Kodeksu jądrowego z 1981 roku.

Wypełnienie tej „luki regulacyjnej”, jak nazywa to MCA, spowodowałoby wprowadzenie gotowego zestawu regulacji przewidujących budowę i eksploatację brytyjskich statków wykorzystujących energię jądrową, a także statków o napędzie jądrowym z flagami innych krajów odwiedzających porty Wielkiej Brytanii.

Proponowane przepisy wprowadziłyby specjalny program prób jądrowych przed odbiorem, a także przeglądy w fazie budowy i testów w celu zapewnienia jakości i sprawdzenia, czy statek jest zbudowany zgodnie z wymaganiami. Przeprowadzane byłyby również regularne przeglądy jądrowej części statku podczas jego eksploatacji.

Sygnatariusze konwencji SOLAS są odpowiedzialni za upewnienie się, że statki pod ich banderą przestrzegają jej przepisów i są upoważnieni do sprawdzania statków innych państw, jeśli istnieją podstawy, by sądzić, że normy nie są spełniane.

MCA wprowadza klauzulę w proponowanym prawodawstwie, która przewiduje, że przepisy brytyjskie pozostaną zgodne z innymi krajami, jeśli zmienią się przepisy IMO.

Koszt zmiany byłby bardzo małe, twierdzi MCA, biorąc pod uwagę, że obecnie pod banderą Wielkiej Brytanii nie ma statków o napędzie jądrowym i nie ma żadnych opublikowanych planów budowy na najbliższe dziesięć lat. W związku z tym nie wpłynie to na żadną trwającą operację ani projekt.

MCA planuje dokonać przeglądu odpowiedzi na konsultacje w listopadzie i wprowadzić nowe przepisy w grudniu. W marcu br. ogłoszono plany dotyczące budowy Earth 300 - 300-metrowego statku badawczego o napędzie jądrowym, którego wodowanie zaplanowano na 2025 rok.

Źródło: World Nuclear News / Polski Atom


Podziel się z innymi


Komentarze