Serwis informacyjny

O prawie atomowym i przygotowaniach do realizacji PPEJ na Międzynarodowym Forum Energetyki Jądrowej

Data dodania: środa, 16 kwietnia 2014, autor: nuclear.pl

W dniu 14 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyła się II edycja Międzynarodowego Forum Energetyki Jądrowej zorganizowanego przez powermeetings.eu we współpracy z Warsaw Voice. Portal nuclear.pl był patronem medialnym tej konferencji.

Podczas wystąpienia Prezes PAA Janusz Włodarski podkreślił, że Agencja w ramach tworzenia ram prawnych dla energetyki jądrowej przygotowała projekt założeń do nowelizacji ustawy Prawo atomowe. Pracownicy PAA współpracowali z Rządowym Centrum Legislacji przy tworzeniu projektu samej ustawy nowelizującej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r. Nowelizacja określiła szereg wymagań dotyczących bezpieczeństwa obiektów jądrowych ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni jądrowych, m.in.: jednoznaczny prymat bezpieczeństwa nad innymi aspektami działalności obiektów jądrowych, konkurencyjność technologii jądrowych oraz zasadę "obrony w głąb" to znaczy konieczność uwzględnienia sekwencji poziomów bezpieczeństwa.

PAA przygotowała również projekty 14 rozporządzeń do znowelizowanej ustawy, określających szczegółowe wymagania dot. m.in. lokalizacji, projektowania, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych.

Eksperci PAA przygotowali także wkład do kolejnej nowelizacji Prawa atomowego, związanej z wdrożeniem do polskiego prawa postanowień dyrektywy Rady 2011/70/EURATOM (ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi). Nowelizacja została przyjęta przez Sejm na początku kwietnia br.

Prezes PAA przypomniał, że zgodnie z prawem jego zezwolenia wymaga m.in. budowa, rozruch, eksploatacja oraz likwidacja obiektów jądrowych, a także wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie, składowanie, transport lub stosowanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego.

Ważną częścią działań PAA jest aktywność związana z udostępnianiem informacji społecznej. Prezes Agencji udostępnia m.in. informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów jądrowych, ich wpływie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, informacje o wydanych zezwoleniach dotyczących obiektów jądrowych oraz coroczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych.

W panelu dyskusyjnym poświęconym energetyce jądrowej obok Prezesa PAA wzięli udział reprezentanci interesariuszy PPEJ – wiceprezes zarządu PGE EJ1 Marzena Piszczek i dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej Ministerstwa Gospodarki Zbigniew Kubacki, a także dr Maciej Bukowski z Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, prof. Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej i poseł Andrzej Czerwiński, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. energii.

Tagi


Podziel się z innymi


Komentarze