Energetyka jądrowa w Polsce

Reaktor dla Polski

Na przełomie 2009 i 2010 roku Polska Grupa Energetyczna, jako podmiot odpowiedzialny za realizację zadań programu polskiej energetyki jądrowej, podpisała trzy porozumienia mające na celu zbadanie możliwości zastosowania w Polsce następujących reaktorów III generacji: Zainteresowanie przetargiem wyrażały także i wzięły udział w spotkaniu z PGE (wrzesień 2011 roku) firmy Korea Electric Power Corp. (Kepco), Mitsubishi, Atomic Energy of Canada Limited (AECL) oraz Atmea, która jest joint venture Arevy i Mitsubishi.

Na przełomie listopada i grudnia 2011 roku natomiast rosyjski koncern Rosatom ogłosił, że chce również wystartować w przetargu na dostawę technologii dla elektrowni jądrowej w Polsce. Powołana przez PGE w styczniu 2014 roku do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej spółka celowa PGE EJ1 przyjęła 22 sierpnia 2012 roku strategię, zgodnie z którą spółka przeprowadzi jedno postępowanie obejmujące kluczowe aspekty projektu jądrowego (tzw. postępowanie pakietowe lub postępowanie zintegrowane).

W okresie od 2013 do 2015 roku PGE EJ 1 przeprowadziła cykl warsztatów i spotkań w ramach tzw. dialogu wstępnego z uczestnikami - potencjalnymi konsorcjami i dostawcami technologii reaktora, których celem było potwierdzenie koncepcji i zakresu postępowania. Technologie oferowane przez firmy które złożyły deklaracje udziału w Postępowaniu Zintegrowanym przedstawiono poniżej:


Technologie oferowane przez firmy które złożyły deklaracje udziału w PZ, fot. PGE EJ1

EPR ABWR AP1000 ESBWR APR1400 EC6 Aktualizacja: 23 marca 2018