Energetyka jądrowa w Polsce

Elektrownia Jądrowa Warta

Elektrownia Jądrowa Warta położona koło miejscowości Klempicz w Wielkopolsce miała być drugą EJ w Polsce. Podczas prac lokalizacyjnych elektrowni jądrowej, która miała być wyposażona w cztery reaktory typu WWER-1000/320, wybrano najpierw Skoki nad Wisłą (Elektrownia Jądrowa Karolewo) po czym we względów ekologiczno-społecznych, decyzją Komisji Planowania z dnia 5 czerwca 1987 roku zmieniono plany i wybrano na lokalizację drugiej elektrowni jądrowej rejon dolnej Warty w miejscowości Klempicz.

W latach 1987-1988 wykupiono 2 gospodarstwa rolne (łącznie ponad 37 ha, w tym ponad 10 ha działek położonych w obrębie samej wsi Klempicz) i wylesiono ok. 20 ha lasu.

W latach 1988-1989 wykonano prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy elektrowni, wykonano wstępne roboty ziemne mające na celu przygotowanie terenu oraz rozpoczęto budowę zaplecza socjalnego budowy.

Protesty w Kliempiczu
fot. Protesty w Klempiczu, źródło: nieznane

22 kwietnia 1989 roku rząd premiera Mieczysława F. Rakowskiego podjął decyzję o rezygnacji z budowy.

Źródło: Władysław Kiełbasa, Lokalizacja Elektrowni Jądrowych w Polsce