Energetyka jądrowa w Polsce

Krajowe obiekty jądrowe

Obiektami jądrowymi w Polsce, w myśl ustawy Prawo atomowe, są: reaktor MARIA i przechowalniki wypalonego paliwa (obiekty 19 i 19A oraz basen technologiczny reaktora MARIA). Wcześniej do obiektów jądrowych zaliczany był również reaktor EWA - pierwszy reaktor jądrowy w Polsce, eksploatowany w latach 1958-1995, a obecnie zlikwidowany.

Obiekty te zlokalizowane są w Świerku w dwóch odrębnych jednostkach organizacyjnych: reaktor MARIA - w Instytucie Energii Atomowej POLATOM (IEA), a zlikwidowany reaktor EWA oraz obiekty 19 i 19A - w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP), któremu również podlega Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie. Dyrektorzy tych jednostek, zgodnie z ustawą - Prawo atomowe, odpowiadają za bezpieczeństwo eksploatacji i ochronę fizyczną tych obiektów.

» Reaktor Maria
» Reaktor Ewa

» Przechowalniki wypalonego paliwa


Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki